Sayfa Seç

Aydın, Siyaset, Maneviyat

Aydın, Siyaset, Maneviyat
Düşünce faaliyetlerini genelin çıkarları ve bireyin özgürlüğü için sürdüren aydın, hiçbir zaman siyasete bigâne kalamaz. Modern demokrasilerde insanın kendisini ve yaşadığı toplumu, değerler dünyasını savunma biçimi olan siyaset, siyaset yapmak, aydın tanımında mündemiçtir. Aydını sıradan bir okuryazardan, etliye sütlüye karışmayan bilim insanından ayırt ettiren nokta da burasıdır. Aydın, toplumun derdiyle dertlenir; hatta toplumun dert etmediği halleri bile fark eder, sezer ve toplumu bu konuda uyarmaya, aydınlatmaya çalışır yani örgütlü siyasetin içinde fiilen bulunmadığı hallerde bile kendine has bir siyasetçidir.  Konuşmamız gereken aydının siyaset yapıp yapmaması değil, nasıl yapacağıdır.

Aydın, muhalefette de iktidarda da, inandığı siyasi programın başarısı için çabalamalıdır ama bu çabası hep bir eleştirel mesafe payı bırakmayı ihmalden gelmemelidir. Aydının her zaman siyasetle, özellikle iktidarla eleştirel bir mesafesi olması gerekir, aksi takdirde vakanivüsten ve iktidarın her türlü faaliyetini meşrulaştıran ideologdan hiçbir farkı kalmaz. Aydın, hür bir vasatta, korkusuzca, fikirlerini ifade etmeli, edebilmelidir.  Siyasetin önemini bilmeli ama ülkesinin, milletinin, insanlığın siyasetten de üstün olduğunu daha çok bilmeli, siyasetin hayatın ve insan ilişkilerinin tamamını asla kapsayamayacağının idrakinde olmalıdır.

Gelelim aydının maneviyatla ilişkisine. Hayatın tüm alanlarından çekilmiş, yalnızca Tanrı ile aramızdaki sırra indirgenmiş din anlayışı, “din” ile alakası olmayıp pozitivizmin büyük bir yanılgısıdır. Bütün köklü geleneklerdeki din anlayışı, tabiatı icabı tüm hayatı ve hatta ölümü, ölüm-ötesini kuşatır. Her insan,  bir anadilin ve bir geleneğin içine doğar. Onlardan kurtulmak, beyhude bir uğraştır. Aydın, bırakın reddetmeyi, içine doğduğu gelenekteki insani ve manevi mirası ne kadar iyi anlayabilirse, diğer insanlara, insanlığa o kadar olumlu katkıda bulunabilir.

Milletin organik aydını, kendi geleneğinden yanadır ama onun tarafgirliği, onun diğer geleneklere düşman olmasını gerektirmez; onlarla diyalojik bir temastan, onlardan öğrenerek geleneğin (kendisinin) ufkunu genişletmekten yanadır. Aydın, nasıl siyasetin içindeyse, aynı şekilde geleneğin maneviyat denizinin içindedir ama tıpkı siyaset gibi gelenekle de arasına nispi bir eleştirel mesafe koyar. Bu eleştirel mesafe, aydını üstün değil rehber kılan, sorumluluk yükleyen bir hayat parantezidir. Aydının sorumluluğu, daha iyi bir dünya için daha iyi anlama çabasıdır.

Sosyolojinin dev ismi Zygmunt Bauman ve tanınmış sosyoloji profesörü David Lyon ‘Akışkan Gözetim’ adlı bir kitap çıkardılar. Lyon, çalışmalarındaki teolojik titreşimleri hep övgüyle andığı Bauman’ı kastederek: “Senin eserlerine başvururken kendimi, mazeret aramadan ve pişmanlık duymadan Hıristiyan geleneği içinde gezinirken buluyorum… Eserlerinde Kabala fikri olan rashimo’ya ait şeyler, yani vicdanı ateşleyen ve teşvik eden, bizi yeni yönlere çeken, Kutsal Kitaplar’ın zekâsını ve berraklığını andıran bir şeyler var… Bir inanan olarak benim ekleyebileceğim tek şey, Yeni Ahit’in bize şimdiyi sanki gelecekteki şalom, yani barış ve huzur çoktan gelmiş gibi yaşamayı öğütlediği” der. Bauman, duyduklarından memnundur, cevap verir: “Şimdiyi sanki gelecekteki şalom çoktan gelmiş gibi yaşamak diye vurguluyorsun… Bu emir, tıpkı Eski ve Yeni Ahit’in diğer emirleri gibi azizlere hitap ediyordu… Ama ne yazık ki hepimiz aziz olamayız. Yine de, azizler olamasaydı biz de insan olamazdık… Onlar bize yolu gösterirler, onlar yolun kendisidir.” Bunlara benzer sözleri, bu gün ya da bir gün Müslüman aydınlar, niye daha tutarlı bir biçimde söylemesinler ki!…

Ülkemin, toplumumuzun, insanımızın dertleriyle ilgilenmeyi, çıkış yolu aramayı, bildiklerimi, düşündüklerimi paylaşmayı aydın olmanın zorunlu bir sonucu olarak görüyorum. Elbette dini kültürdeki bazı çarpık anlayışların gerek bireyin psikolojisine gerek toplumsal ve siyasal hayata olumsuz yansımalarını da unutmamak gerek. Sorumlu ve  geleneğine, inançlarına saygılı aydınlar olmazsa bu sorunlarla samimiyetle ve etkili bir tarzda kim ilgilenebilir ki!…

Cevap bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okur yorumları

    Son Videolar

    Yükleniyor...

    Galeri

    Ekran-Resmi-2022-07-06-ÖS-12.47.15 Ekran-Resmi-2022-07-06-ÖS-12.46.20 Ekran-Resmi-2022-07-06-ÖS-12.46.35 Ekran-Resmi-2022-07-06-ÖS-12.46.58 Ekran-Resmi-2022-07-06-ÖS-12.47.34 Ekran-Resmi-2022-07-06-ÖS-12.45.41