Sayfa Seç

Biyografi

Prof. Dr. Erol GÖKA

1959 yılında Denizli’de doğdu. Ortaöğrenimini “parasız yatılı” olarak Aydın’da tamamladı. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde (bu fakülte 1982 yılına kadar eğitimini Hacettepe Tıp Fakültesi bünyesinde sürdürmüştür) tamamladığı eğitiminin ardından 1983’te “Tıp Doktoru” oldu. Sağlık Bakanlığı’nın 1983 yılında yaptığı Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda Psikiyatri dalında birinci olarak girdiği SSK Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistanlık eğitimini 1989 yılında tamamlayarak “Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı”, İzmir’de tamamladığı askerlik görevinin ardından 1992 yılında “Psikiyatri Doçenti” olmaya hak kazandı. 1998’de Sağlık Bakanlığı ve YÖK’ün birlikte düzenlediği sınavlar dizisinde başarılı olarak Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Şefi oldu.

2010 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilimdalı’na “Profesör” olarak atandı. Prof. Dr. Erol Göka, halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Ankara Şehir Hastanesi’nde “Psikiyatri Bölümü Eğitim ve İdari Sorumlusu” olarak görevli.

Çok sayıda psikiyatri uzmanı ve doçenti yetiştirmiş; onlarca aile hekimi ve nöroloji uzmanının yetişmesine katkıda bulunmuş olan Erol Göka, ülkemizde psikiyatrik hizmetlerin çağdaş biçimlerde örgütlenebilmesi çalışmalarına etkin olarak katılmaktadır.

Psikiyatrinin birçok alanında yapılan bilimsel çalışmalarda yer almasına rağmen ilgisi, daha çok psikiyatrinin sosyal bilimlerle ve felsefe ile kesişim noktalarında yoğunlaşmıştır. İnsanın dinamik özelliklerine ve grup-varlığına olan ilgisi onu psikodinamik yönelimli klinik uygulamalara ve grup psikoterapilerine yöneltmiştir. Bu nedenle bilimsel çalışmaları ve klinik deneyimleri daha çok bu alanlardadır. Psikiyatrinin sosyal bilimlerle ve felsefeyle olan kesişim noktalarıyla ve psikoterapilerle ilgili çok sayıda toplantıda konuşmacı ve özel davetli konferansçı olmuş; birçok kongrede özellikle “psikiyatrik görüşme” alanında kurs yöneticiliği yapmıştır. Grup psikoterapileri, psikodinamik yönelimli ve varoluşçu psikoterapiler alanında ülkemizin önde gelenleri ve yayın yapıcıları arasındadır. 1991 yılında altı yıl süren bir eğitim faaliyetini tamamlayarak Uberlingen Moreno Enstitüsü’nün onayladığı “Psikodrama Asistanı” belgesini almaya hak kazanmış, “Psikodrama Terapisti” olmak için gerekli olan teorik ve uygulamaya dönük çalışmaları yerine getirmiştir.

Türkiye Günlüğü dergisinin yayın; birçok tıp ve beşerî bilimler alanındaki derginin danışma kurullarında bulunmaktadır. Çok sayıda bilimsel çalışmanın içinde yer almış, bilimsel makale üretmiştir. 

Psikiyatri alanındaki çalışmalarını “Psikiyatri ve Felsefe”(2008),”Felsefe ile Psikiyatri”(2008) ve “Hayatın İçinde Psikiyatri”(2009) kitaplarında toplamıştır. “Hayata ve Aşka”, eşi psikiyatri uzmanı Sema Göka ile birlikte yazdığı “Kadınlar, Erkekler, Aşıklar”(2008),  günümüzde ahlak psikolojisi ve felsefesi temalarını ele alan “Aşk Her Şeyi Affederse”(2010), Dr. Murat Beyazyüz ile birlikte yazdığı “Geçimsizler: Kişilikleri Tanıma ve Geçinmeyi Kolaylaştırma Kitabı” (2010’dan itibaren birçok baskı) ve “Gerçek İnsanın Yüzünde Yazar mı?”(2012; 2022) psikiyatriden insana, ilişkilerine ve topluma bakmaya çalışmaktadır.  “Mutedil Müslümanların Günümüzdeki Düşmanlar” (2016), “İnternet ve Psikolojimiz: Teknomedyatik Dünyada İnsan” (2017) son dönemde dünyada ortaya çıkan gelişmeleri değerlendiren kitaplarıdır.

Büyük grupların davranışlarının dinamiklerine ve tarihsel kökenine yönelmiş çabasının ürünü olarak “İnsan Kısım Kısım: Topluluklar, Zihniyetler, Kimlikler”(2006) ve büyük grup davranışı ile ahlak ve siyaset felsefelerinin etkisiyle ortaya çıkan denemelerini içeren “Türkiye Vardır”(2004), “Psikoloji ve Siyaset Arasında”(2012) adlı kitapları yayınlanmıştır. “Ermeni Sorunu”, “Medeni Hukuk uygulamaları”, “Aile içinde ve toplumsal alanda şiddet ve fanatizm”, “Travmalar ve insan hakları”, “İslam, özgürlükler ve demokrasi” gibi konularda, yöneticilerimizi ve toplumu aydınlatmak amacıyla, psikolojinin bakışını ifade eden bilim insanlarındandır.
Uzun zamandan beri Tarihsel Psikoloji alanında, Türklerin tarih boyunca değişmeyen tutumlarını anlamaya yönelik çabaları, “Türk Grup Davranışı” adı altında 2006 yılı başında kitaplaştırılmış, bunu “Türklerin Psikolojisi” (2008; 2018) ve “Yedi Düvele Karşı: Türklerde Liderlik ve Fanatizm” (2009), “Türk’ün Göçebe Ruhu” (2010; 2018) kitapları izlemiştir. Birçok özgün görüş barındıran bu çalışmalar, tüm Türk dünyasında, büyük bir ilgiyle karşılanmış ve çok verimli tartışmalara neden olmuştur ve olmaktadır. 

Ölüm ve matem konularındaki çalışmalarını içeren “Hoşçakal: Kayıp, Matem ve Hayatın Zorlukları”(2009; 2018); Anlam, anlamsızlık ve özgürlük konularına odaklanan “Hayatın Anlamı Var Mı?” (2013), “Yalnızlık ve Özlem: Günümüzde Varoluşsal Çaresizlikler ve Çıkış” (2020), “Kalpten Varoluş Merkezimiz Kalp ve Temel Eylemi Merhamet” (2020) ve “Psikoloji Varoluş Maneviyat” (2021) kitapları psikiyatriye bakışındaki özgün dinamik-varoluşçu çerçeveyi ortaya koymaktadır.

Prof. Dr. Erol Göka toplum psikolojisiyle ilgili bir otorite olarak tanınması nedeniyle görsel ve yazılı medyada, radyolarda gerek sunucu gerek konuşmacı olarak defalarca yer almış; üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve resmî kurumlarca toplantılara davet edilmiştir. 2006 yılından itibaren iki dönem “Başbakanlık Özürlüler Yüksek Kurulu Üyeliği” görevinde bulunmuştur. 2002-2010 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurul Başkanlığı’nı sürdürmüştür. Yapılan seçimler sonucunda yüksek bir oyla 2008-2010 döneminde Ankara Tabip Odası Onur Kurulu üyeliğine seçilmiş ve sözcülük görevi yapmıştır. TBMM İnsan Hakları İnceleme ve Sağlık Çalışanlarına Şiddeti Araştırma komisyonlarında özel toplantılarda görüşlerine başvurulmuş, birçok kez Cumhurbaşkanlığımızda istişare heyetlerine katılmış, 2013 yılında kurulan Akil İnsanlar Heyeti’nde İç Anadolu Grubu’nda yer almıştır. Küresel salgın sürecin Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan “Toplum Bilimleri Kurulu”nda yer almaktadır. 

“Yeni Şafak” Gazetesi’nde 2013-2019 yılları arasında köşe yazarlığı yapmıştır. “Türk Grup Davranışı” kitabı ile Türkiye Yazarlar Birliği 2006 yılı “Yılın Fikir Adamı Ödülü”ne layık görülen Erol Göka’ya 2008 yılında, Türk Ocakları tarafından “ilmi çalışmalarıyla Türk milletinin ufkunu açan eserler ortaya koyması” dolayısıyla, “Ziya Gökalp/ Türk Ocakları İlim ve Teşvik Armağanı” verilmiştir. Erol Göka, 2020 yılında ise, kültür ve sanat hayatına uzun süreli katkıları nedeniyle Türkiye Yazarlar Birliği’nin “Üstün Hizmet Ödülü”nü almaya hak kazanmıştır.

 

 

 

YAYIN LİSTESİ

 1. Yeni Bir Psikoloji. (F. Işık ile birlikte R. Ornstein’dan çeviri) İstanbul, 1990, İnsan Yayınları.
 2. Bir Bilim Olarak Psikiyatri. (Bu çeviri-derleme türü kitabı K. Sayar ile birlikte derlemenin yanı sıra çeviri kurulunda yer aldım.) İstanbul, 1992, Ağaç Yayınları. (2. Baskı, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2001)
 3. Freud. (M.H. Türkçapar’la birlikte.) İstanbul, Mart 1992, Ağaç Yayınları.
 4. Çocuk ve Çevre. Ankara, 1992, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu.
 5. Çocuk ve Çevre. (Dr. K. Görmez’le birlikte.) İstanbul, 1993, Çocuk Vakfı Yayınları.
 6. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği. (Dr. H. Özbay, Dr. E. Öztürk’le birlikte.) Ankara, 1993, Somgür Yayıncılık.
 7. Önce Söz Vardı: Yorumsamacılık Üzerine Bir Deneme. (A. Topçuoğlu ve Y. Aktay ile birlikte.) Ankara, 1995, Vadi Yayınları.
 8. Psikiyatri ve Düşünce Dünyası Arasında Geçişler. Ankara, 1996, Vadi Yayınları.
 9. Varoluşun Psikiyatrisi. Ankara, 1997, Vadi Yayınları.
 10. Araştırma ve Klinik Uygulamada Biyolojik Psikiyatri Cilt 2. (Dr. M.E. Ceylan ile birlikte) İstanbul, 1998.
 11. Uygarlığın Yeni Yolu: Avrasya. (Murat Yılmaz ile birlikte editörlüğünü yaptığım kitap) İstanbul, 1998, Kızıl Elma Yayınları.
 12. Bilimlerin Vicdanı Psikiyatri. Ankara, 1999, Ütopya yayınları.
 13. Yeni (Atipik) Antipsikotik İlaçların Kullanım Rehberi. (Dr. Z. Doğruer, Dr. M.E. Önder ile birlikte) Lilly Neuroscience’ın katkılarıyla, 1999 yılında hazırlanmış ve Türkiye’deki Psikiyatri, Nöroloji, Aile hekimliği’nde çalışan hekimlerin tamamına dağıtımı yapılmış kitap.
 14. Sosyal Bilimler Ansiklopedisi’nin Anormallik Psikolojisi, Benlik, Bilinç, Bilinç Bozuklukları, Biyolojizm, Çevre Kirlenmesi, Çocuk Psikolojisi, Freudçuluk, Genetik, Güdü, Hafıza, İnsan Doğası, Kitle Psikolojisi, Mizaç, Narsisizm, Öğrenme, Psikanaliz, Psikiyatri, Refleks, Rüya, Sadizm, Sinir Sistemi, Şizofreni, Telepati, Yanılsama, Yetenek, Yeti maddeleri…. Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, İstanbul, 1990-91, Cilt:1-4.
 15. Psikoseksüel Disfonksiyonlar. (Dr. H. Özbay, Psk. S. Güngör ile birlikte.) Düşünen Adam 1986; 1:7:13-20.
 16. Psikoseksüel Disfonksiyonların Tedavisi. (Dr. H. Özbay, Psk. S. Güngörle birlikte.) Düşünen Adam 1986; 1:8:9-133.
 17. Çocuklarda Psikofarmakolojik Tedavi. Toplum ve Hekim 1986; 41:28-34.
 18. Hasta ergenleri ayırmada kullanılabilecek ruhsal ve bedensel uyaranlara işçilerle mesleksiz, öğrenci, mesleği bilinmeyen grubun tepkilerinin karşılaştırılması (Dr. H. Özbay, Dr. E. Öztürk ile birlikte; 22.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi’nde sunulmuştur.) 22. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Yayını 1986; 10-15.
 19. Uykusuzluğa karşı yaklaşımımız nasıl olmalı? (Dr. H. Özbay, Dr. E. Öztürk ile birlikte) SSK Tıp Bülteni 1987; 5:1:99-105.
 20. Majör affektif bozukluklarda lithium karbonat ve carbamazepine’nin proflaksi ve tedavideki rolü. (Dr. U.R. Yüreğir, Psk. G. Hınçal ile birlikte; 22. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi’nde sunulmuştur.) SSK Tıp Bülteni 1987; 5:2:61-65.
 21. Anorexia nervosa tanısı alan bir hastanın tedavi sürecinin değerlendirilmesi. (Dr. U.R. Yüreğir ile birlikte) SSK Tıp Bülteni 1987; 5:2:103-111.
 22. Brom tuzları . (Dr. H. Özbay, Dr. S. Karlıdağ ile birlikte) SSK Tıp Bülteni 1987; 5:4:103-106.
 23. Karbonmonoksit entoksikasyonuna bağlı nörolojik komplikasyoınlar. (Dr.U. Utku, Dr. S. Aktan ile birlikte) SSK Tıp Bülteni 1987; 5:4:103-106.
 24. Etanol geri çekilme belirtilerinin tedavisinde klormetiyazol. (Dr. H. Özbay, Dr. E. Öztürk, Psk. G. Hınçal, Psk. S. Güngör ile birlikte; 23. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresinde sunulmuştur.) 23. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik bilimler Kongresi Yayını 1987; 237-46.
 25. Wernicke ensefalopatisinde BBT bulguları. ( Dr. U. Utku, Dr. H. Özbay ile birlikte) Nöroloji Nöroşirurji Psikiyatri Dergisi 1987; 2:90-93.
 26. Çevre Psikolojisi. Bilim ve Teknik, Kasım 1988; 10-12.
 27. Psikiyatri kliniklerinin uygulamalarındaki gelişmeler ve bir klinik çalışmasının sonuçları (Dr. H. Özbay, Dr. E. Öztürk, Psk. G. Hınçal, Psk. S. Güngör ile birlikte; 23. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresinde sunulmuştur.) Toplum ve Hekim 1988; 46:22-31.
 28. Folie a Famille: Çok ender rastlanılan bir sanrıya katılma bozukluğu (Dr. H. Özbay, Dr. E. Öztürk ile birlikte; 24. Ulusal psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresinde sunulmuştur.) 24. Ulusal Psikiyatri ve Nöroloijk Bilimler Kongresi yayını 1988; 947-953.
 29. Pür psikotik görünümlü akut intermittant porfiri olgusu ve hasta izleme sürecinin önemi.( Dr. H. Özbay ile birlikte: 24. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresinde sunulmuştur.) 24. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi yayını 1988; 42-47.
 30. Somatizasyon bozukluğu gösteren hastalarda semptomların dağılımı. (Dr. N. Ayhan, Dr. E. Öztürk, Psk. N. Doğu, Psk. S. Aygen, Psk. G. Çivi, Psk. B. Alpdündar ile birlikte; 24. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik bilimler Kongresinde sunulmuştur.) 24 Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi yayını 1988; 704-709.
 31. Bir yılla sınırlı ergen psikodrama grubunun deneyimleri ve yeni öneriler. (Dr. H. Özbay, Dr. E. Öztürk ile birlikte; 24. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresinde sunulmuştur.) 24. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi yayını 1988; 400-404.
 32. Korumak mı, onarmak mı, hangi yolu seçmeli? Bilim ve Teknik, Şubat 1989; 33-35.
 33. Etholoji ve Psikiyatri. Bilim ve Teknik, Mayıs 1989; 42-44.
 34. İnsanda şiddet davranışının nedenleri. Bilim ve Teknik, Kasım 1989; 25-27.
 35. Karne başarıyı göstermek için yeterli mi? Milli Eğitim Dergisi, Ocak 1989; 12-17.
 36. Birbirimizi anlamaya çalışırken beynimizde neler oluyor? Bilim ve Teknik, Ocak 1990; 34-36.
 37. Ergenlikte benlik imajı: Çalışan ve Öğrenci Ergenler Arasında Karşılaştırmalı bir Çalışma. (Dr. H. Özbay, Dr. N. Şahin, Psk. G. Hınçal, Psk. S. Güngör, Dr. E. Öztürk, Dr. A. Mavili Aktaş, Dr. M. Aybaş ile birlikte; bu araştırma 1991 yılında Prof. Dr. Mualla Öztürk Çocuk Ruh Sağlığı ödülüne layık görülmüştür.) Türk Psikiyatri Dergisi 1991; 2:2:82-96.
 38. Dasein analizi ekseninde psikiyatride varoluşçuluk. (Dr. H. Türkçapar ile birlikte.) Türk Psikiyatri Dergisi 1991; 2:2:247-255.
 39. Ergenlerde sigara, alkol ve madde kullanımının benlik imajı, depresyon ve anksiyete ölçümleri ile ilişkileri. ( Dr. H. Özbay, SHU A. Mavili Aktaş, Dr. E. Öztürk ile birlikte.) Düşünen Adam 1991; 4:3:53-59.
 40. Yansıtmalı özdeşim kavramı. (Dr. H. Özbay, Dr. N. Demirergi ile birlikte) Türk Psikiyatri Dergisi 1993; 4:2:109-112.
 41. Sheldon Cashdan ve nesne ilişkileri terapisi. (Dr. H. Özbay, Dr. N. Demirergi ile birlikte.) Türk Psikiyatri Dergisi 1993; 4:3:224-228.
 42. Dış etkenler rüyalarımızı etkiliyor mu? Bilim ve Teknik, Şubat 1993; 139-141.
 43. Beynimizin boyutları zekamızın gücüyle ilişkili mi? Bilim ve Teknik, Kasım 1993, s.821-825.
 44. Hermenötik üzerine. Türkiye Günlüğü, Bahar 1993; 22:84-95.
 45. The efficacy of moclobemide in mild and moderate depression. (Dr. E. Öztürk, Dr. H.Türkçapar, Dr. A. Şirin, Dr. H. Özbay ile birlikte; 10-14 Ekim 1993’te Budapeşte-Macaristan’da yapılan 6. Avrupa Nöropsikofarmakoloji Kongresi’nde sunulmuştur.) European Neuropsychopharmacology 1993; 3:3:355. ve The New Journal of Medicine 1995; 12:1:33-37.
 46. Therapeutic factors in psychodrama groups. ( Dr. H. Özbay, Dr. E. Öztürk, Psk. S. Güngör ile birlikte; 27 Ağustos 1989′ da Amsterdam 10. Uluslararsı Grup Psikoterapisi Kongresi’nde sunulmuştur.) Journal of Group Psychotherapy, Psychodrama, Sociometry. Volume:46, No:1, Spring 1993, s.3-12.
 47. Biyolojik psikiyatrinin sınırları ve sınırlamaları. (Dr. H. Türkçapar, Dr. H. Özbay ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1993; 1:1:9-23.
 48. Paul Ricouer’un hermenötiği. Türkiye Günlüğü, Yaz 1993; 23:82-91.
 49. Hekimlerde anksiyete ve depresyon düzeyleri üzerine bir çalışma. (Dr. H. Özbay, Dr. H. Soygür, Dr. M. Aybaş, Dr. M. Sönmez, Dr. A. Akdemir, Dr. E. Öztürk, Psk. P. Aybaş, Dr. Ş.K. Elverici, Dr. K. Kaptan ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1993; 1:3:221-232.
 50. Elektrokonvulsif tedavide anestezik ajan olarak tiyopental ve propofol: Karşılaştırmalı bir çalışma. (Dr. H. Soygür, Dr. M.H. Türkçapar, Dr. D. Yazıcıoğlu, Dr. S. Kaptanoğlu ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1993; 1:3:238-242.
 51. Sorunlarını bedenselleştiren hasta (somatizer): tanı güçlükleri ve tedavi yaklaşımları. (Dr. S. Dönbak ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1993; 1:4:326-337.
 52. Yorumsamacı metabilim ışığında C.G.Jung’un temel görüşleri. (Lauri Rauhala’dan çeviri) Tezkire, Güz 1993; 5:53-73.
 53. Freud’un insanla bilgiye ve bilime katkısı. Türkiye Günlüğü, Güz 1993; 24:22-33.
 54. Psikiyatri ve felsefenin bir karşılaşma alanı: Zihin (ruh) – Beyin (beden) sorunu. Türkiye Günlüğü, Mart-Nisan 1994; 27:100-111.
 55. Antikolinerjik ilaçlar antipsikotik tedaviyi etkiliyor mu? Çiftkör – plasebo kontrollü bir çalışma. (Dr. H. Soygür, Dr. M.H. Türkçapar, Dr. A. Akdemir, Dr. S. Dönbak, Dr. N. Demirergi, Y.Hem. S. Bozkurt , Dr. Ö. Palaoğlu, Dr. İ..H. Ayhan ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1994; 2:1:17-24.
 56. Melperone treatment in organic delusinal syndrome induced by hyperprolactinemia. (Dr. H. Soygür, Dr. S. Berber, Dr. N. Altınörs, Dr. D. Çorapçıoğlu, Dr. İ. H. Ayhan ile birlikte; 27 Haziran-1Temmuz 1994’te Washington D.C. – A.B.D’nde yapılan 19.cu Uluslararası Nöropsikofarmakoloji Kongresi’nde sunulmuştur) Neuropsychopharmacology 1994; 3S/part 2: 249s.
 57. Ergenlerin sosyal destek çevreleri: İşçi ve öğrenciler arasında karşılaştırmalı bir çalışma. (Dr. E. Öztürk Kılıç, Dr. H. Özbay, Dr. A. Mavili Aktaş, Psk. S. Güngör ile birlikte) Türk Psikiyatri Dergisi 1994; 5:2:119-125.
 58. Kültürel fenomenlerin psikiyatrik tanılara etkisi. ( Dr. M.H. Türkçapar, Dr. A. Şirin, Dr. M.S. Berber, Dr. Ş.K. Elverici, Dr. H. Soygür ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1994; 2:3:273-277.
 59. Dindar hastaya psikiyatrik yaklaşım ve yardım. Türkiye Günlüğü, Kasım-Aralık 1994; 147-159.
 60. Hoşgörü neden zorunludur? (Hoşgörü için bazı kuramsal temeller) Türkiye Günlüğü, Ocak-Şubat 1995; 97-103. Bilim ve Teknik, Şubat 1994; 315:42.
 61. Moreno ve Felsefe. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1994; 2:4:382-393. Aynı makalenin bir başka versiyonu “Moreno and Philosophy” adıyla xxıı. Uluslar arası grup psikoterapileri Kongresi’nde (Mayıs 1997, Bergama) sunulmuş; bu kongrenin Ankara 1998 tarihli kitapçığında 129-137. sayfalarda yayınlanmıştır.
 62. Depresyon psikoterapisine genel bir bakış. (Dr. M.H. Türkçapar ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1994; 2.4:7-15. (Ek sayı. Depresyon Psikoterapisi’ni konu edinen bu ek sayının editörlüğü tarafımdan yapılmıştır.)
 63. Varoluşçu yaklaşıma göre depresyon ve tedavisi. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1994; 2:4: 23-33. (Ek sayı. Aynı makale 2.ci Anadolu Psikiyatri Günleri’nde -1994;Trabzon- sunulmuştur. Ayrıca geliştirilmiş bir versiyonu, “Başka: Psikiyatri ve Düşünce Dergisi”nin Ocak-Nisan 2009 tarihli sayısında 2:1:120 ve 136. sayfalar arasında yer almıştır.)
 64. Bir olgu nedeniyle Binswanger hastalığı ve affektif komponenti. (Dr. A. Şirin, Dr. H. Soygür ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1995; 3:2:59-62.
 65. Biyolojik psikiyatri ve sosyal psikiyatri ikilemini aşmak için bir fırsat: Hermenötik (yorumsamacı) psikiyatri. Kriz Dergisi 1994; 2:1:209-213. (1.ci Sosyal Psikiyatri Kongresi’nde -Antalya; 1994- sunulmuştur.)
 66. Psikiyatrinin işlevi. (Dr. M.H. Türkçapar ile birlikte; 2.ci Sosyal Psikiyatri Kongresi’nde -Kuşadası; 1995- sunulmuştur ) Kriz Dergisi 1995; 3:1-2:201-203.
 67. Moreno Nerede yanıldı? Kriz Dergisi 1995; 3:1-2:63-65. (2.ci Sosyal Psikiyatri Kongresi’nde -Kuşadası; 1995- sunulmuştur.)
 68. Bir vaka dolayısıyla çok ender karşılaşılan Ganser sendromu. (Dr. A. Şirin, Dr. H. Türkçapar, Dr. H. Özbay ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1995; 3:4:278-281.
 69. The efficacy of moclobemide in mild and moderate depression. (Dr. E. Öztürk, Dr. H.Türkçapar, Dr. A. Şirin, Dr. H. Özbay ile birlikte; 10-14 Ekim 1993’te Budapeşte-Macaristan’da yapılan 6. Avrupa Nöropsikofarmakoloji Kongresi’nde sunulmuştur.) European Neuropsychopharmacology 1993; 3:3:355. ve The New Journal of Medicine 1995; 12:1:33-37.
 70. Depresif Bozuklukların tedavisinde moklobemid ve sertralin: Karşılaştırmalı bir çalışma. (Dr. S. Dönbak Örsel, Dr. H. Türkçapar, Dr. E. Öztürk Kılıç, Dr. N. Demirergi İşcan, Dr. A. Akdemir, Dr. A. Şirin, Dr. H. Özbay ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1995; 3:4:237-243.
 71. Obsesif kompulsif bozukluk ve obsesif kompulsif bozuklukla ilgili spektrum bozuklukları. (Dr. M. Sönmez Yurt, Dr. S. Dönbak Örsel ile birlikte) Psikiyatri Bülteni 1996; 4:1:5-10.
 72. Psikotik özellikleri olan obsesif-kompulsif bozukluk. (Dr. S. Dönbak Örsel, Dr. M. Sönmez Yurt ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1996; 4:1:54-61.
 73. Betimsel özellikleri ve tanımlama sorunlarıyla sosyal fobi. (Dr. B. Cinemre ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1996; 4:1:7-10. (Ek sayı)
 74. Comparison of moclobemide and sertraline in the treatment of atypical depression: A preliminary study. (Dr. S. D. Örsel, Dr. M. H. Türkçapar, Dr. E. N. D. İşcan, Dr. A. Akdemir, Dr. A. Şirin, Dr. M. H. Özbay ile birlikte; 7. Avrupa Nöropsikofarmakoloji Kongresi’nde – İstanbul; 1996- sunulmuştur) European Neuropsychopharmacology 1996; 6:4: 1-19 (supplement).
 75. 75. Alkolizmin tedavisinde psikodinamik yönelimli bireysel psikoterapi. Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları, Alkol Kullanım Bozuklukları ve Tedavisi. Yaz 1995; 1:2: 255-265.
 76. 76. Freud ve Nietzsche: Postmodern durumun psikiyatrisi için bazı Toplum ve Bilim, Güz 1996; 70: 261-269.
 77. 77. Heidegger ve Psikiyatri. Defter, Yaz 1996; 28: 68-105.
 78. 78. Felsefesiz dünyanın aynası: Medya. Yeni Türkiye, Kasım-Aralık 1996; 12: 1549-1553.
 79. 79. Şizofreniye psikodinamik yaklaşı Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1996; 4:4:27-39. (ek sayı)
 80. Şizofrenide psikodinamik yaklaşım. Şizofrenide Yeni Ufuklar içinde. Dilbaz N., Bayam G. Editors. Ankara, 1997. (Mart 1996’da Ankara Numune Hastanesi’nce düzenlenen Şizofrenide Yeni Ufuklar Sempozyumu’nda sunulmuştur.)
 81. 81. Psikanalizin son döneminde iki kıtadan iki büyük kutup: Kohut ve Lacan. Defter, Kış 1997; 29:107-134.
 82. 82. Zor zamanlar. Yeni Türkiye, Mart-Nisan 1997; 14:1338-1342.
 83. 83. Yatarak tedavi gören bir grup alkol bağımlısında ek psikiyatrik hastalıklar, kişilik bozuklukları, depresyon ve kaygı dü (Dr. M.H. Türkçapar, Dr. A. Akdemir, Dr. Ş.K. Elverici, Dr. E.N.D. İşcan, Dr. M.H. Özbay ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1997; 5:1:29-35.
 84. 84. Depresyonun oluşumunda psikososyal faktö Türk Psikiyatri Derneği Bahar Sempozyumları 1 Kitabı. Ankara: Psikiyatri Derneği Yayınları, 1997; 15-17.
 85. Thyroid hormone levels in melancholic and non-melencholic patients. (Dr. M.H. Türkçapar, Dr. A Şirin, Dr. S. Örsel, Dr. A. Akdemir, Dr. E.N. İşcan, Dr. M.H. Özbay ile birlikte) Biological Psychiatry 1997, 42 (11001): 111.
 86. Moreno and philosophy. XX.II. Uluslar arası Grup Psikoterapileri Kongresi’nde (28-30 Mayıs 1997, Bergama) sunulmuştur. Kongre kitabı, 129-136.
 87. 87. Modern hüzün hastalığı: Depresyon. (Dr. B. Cinemre ile birlikte) Radikal. 28-29-30 Ağustos – 1 Eylül 1997.
 88. 88. Bilgi kullanımı bir yaşama kültürü BT Haber. 1-7 Eylül 1997; 132:124-125. Yeni Türkiye, Ocak-Şubat 1998; 19: 597-600.
 89. 89. Gençlik ve ş (Dr. M. H. Türkçapar ile birlikte) Radikal. 27-28-29-30 Aralık 1997.
 90. “Zamanın ruhu” insanın ruhunu döver mi? Defter, Kış 1998; 32: 163-166.
 91. İçimizdeki devlet. Birikim, Ocak/Şubat 1998; 105/106: 151-159.
 92. Ölümden öte köy var mı? Virgül, Nisan 1998; 7:50-54. Ayrıca Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 2001; 9:2: 305-310.
 93. Bellek bastırılabilir mi, bastırılmış bellek düzeltilebilir mi? Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1998; 6:1:15-20.
 94. Bir terör olarak aşk. Virgül, Haziran 1998; 10:20-23. (Haziran 1998, 7. Anadolu Psikiyatri Günleri’nde -Malatya- konferans olarak sunulmuştur.)
 95. A case of primary and secondary erotomania. (Dr. B. Cinemre ile birlikte) (Nisan 1998, Efes Günleri-Bipolar Bozukluklar Sempozyumu’nda -Kuşadası- ve Türkçe olarak 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde -Çeşme- sunulmuştur.)
 96. Diagnostic and treatment difficulties in comorbid OCD and bipolar disorder. (Dr. B. Cinemre ile birlikte) (Nisan 1998, Efes günleri-Bipolar Bozukluklar Sempozyumu’nda -Kuşadası- ve Türkçe olarak 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde -Çeşme- sunulmuştur.)
 97. Nadir görülen bir elektrokonvulsif terapi komplikasyonu olan uzamış apne ve hipotiroidiyle ilişkisi. (Dr. B.I. Canpolat ile birlikte) Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi 1998; 6:2:148-149.
 98. Grup psikoterapilerinde tedavi edici etmenler. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1998; 6:2:19-26. (Ek sayı. “Grup Psikoterapisi”ni konu edinen bu ek sayının üç editöründen birisiyim.)
 99. Grupta yansıtmalı özdeşim. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1998; 6:2:35-38. (Ek sayı)
 100. Siz Marx’ın neresindesiniz; sağında mı solunda mı? Virgül, Ekim 1998; 12: 35-38.
 101. Yalnızca duygu dünyamız değil zihnimiz de dalgalanıyor. (29 Eylül-3 Ekim 1998 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Uluslar arası Uydu Sempozyumu: Dünyada Kültür ve Tanı -Çeşme, İzmir- konferans olarak sunulmuştur.)
 102. Sociocultural aspects of emergency psychiatry in today’s Turkey. ( Dr. B.I. Canpolat, Dr. S. Örsel, Dr. S. Özel, Dr. O. Güriz, Dr. N. Atasoy ile birlikte) ( 15-17 October 1998 5. World Congress International Association for Emergency Psychiatry -Brusselss- poster bildiri olarak sunulmuştur.)
 103. Bugün: Dün ile yarının ilginç bir karışımı. Yeni Türkiye, Eylül-Aralık 1998, 23-24 (Cumhuriyet özel sayısı cilt 3):1753-1764; Türkiye Günlüğü, Eylül-ekim 1998, 52:21-31; (yeniden yayın) 2003, 78:87-103.
 104. Bay Amerika’yı dinledim ve etkilendim. Virgül, Aralık 1998, 14:2-5.
 105. Aile İçinde ve Toplumsal Alanda Şiddet. (18 il ve 28 ilçede 6480 denekle yapılan araştırma) (Doç.Dr. Kemal Görmez, Yrd.Doç.Dr. Bülent Bayat, Prof.Dr.İhsan Sezal vd. ile birlikte) Aile araştırma Kurumu yayınları, nr.113, Ankara, 1998.
 106. Sahi “ahlak” diye bir şey gerçekten var mı? Ülke, Ocak 1999, 33: 33-41.
 107. Meme kanserinde tamoxifen-depresyon ilişkisi. (Dr. Z. Doğruer ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1998; 6:4: 294-297.
 108. Acemi-kötü teorisyenlerin av sahası: İnsan psikolojisi. Virgül, Mart 1999, 17: 36-40.
 109. Yeni-Freudçuluk. İletişim, Kış 1999, 1: 219-243.
 110. Ortadoğu barışının psiko-politik çerçevesi. Avrasya Dosyası, İlkbahar 1999, 5:1: 176-189.
 111. Psikoloji ve psikopatoloji ile düşünürler yargılanabilir mi? Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1999; 7 (ek.3), 37-40.
 112. Sembol üreticisi olarak insan. (35. Ulusal Psikiyatrisi Kongresi-1999 Eylül Trabzon-‘nde bildiri olarak sunulmuştur) Ulusal Psikiyatri Kongresi Tam Metin Kitabı, 349-351.
 113. Türkiye’de sözlü ve yazılı kültürün ortasında. (35. Ulusal Psikiyatrisi Kongresi-1999 Eylül Trabzon-‘nde bildiri olarak sunulmuştur) Ulusal Psikiyatri Kongresi Tam Metin Kitabı, 391-394.
 114. Adalet mi yardımseverlik mi? Birikim 125/126, Eylül/Ekim 1999, 106-114.
 115. XI. Dünya Psikiyatri Kongresi’nin ardından. Toplum ve Bilim 82, Güz 1999, 227-230.
 116. Bir hastalık olarak aşk: Karşılıksız aşk sendromu. Kriz Dergisi Güz 1999, 6:233-41. (Bu yazının değişik versiyonları 3. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu -1996 Çanakkale- ve 7. Anadolu Psikiyatri Günleri -1998 Malatya-nde konferans olarak sunulmuştur.
 117. Atropin entoksikasyonuna bağlı toksik psikoz. (Dr. Ç. Aydemir ve Dr. Ö. Yenier ile birlikte) Kriz Dergisi Bahar 1999, 7:1:41-43.
 118. Velayet-i Fakih inancının (ardındaki ve yol açtığı) toplumsal psikolojisi. Avrasya Dosyası, Sonbahar 1999, 5:3:373-382.
 119. Felaket durumlarında araştırma etiği. Psikolojik Travma Yazıları 13-14, 5US Yayınları, 2001, İstanbul. Ayrıca T. Aker ve M. E. Önder’in “Psikolojik Travma ve Sonuçları” adlı derleme kitabının 219-223 sayfalarında bu yazıya yer verilmiştir. (Bu makalenin bir versiyonu, 26-30 Nisan 2000 tarihleri arasında Kemer Antalya’da yapılan 4. Bahar Sempozyumları ve Uluslar arası Uydu Sempozyumunda sunulmuştur.)
 120. Bir semptom florası ve dil olarak beden. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, Aralık 1999, 1:1:7-18.
 121. Davranışlarımızın yeni sorumlusu genetik yapımız mı? (Dizi yazı; Dr. M. H. Türkçapar ile birlikte) Actuel Medicine, Ocak 2000, 8:1:68-75 ve Şubat 2000, 8:2:47-61.
 122. Yaşlıya ve demanslı hastaya psikososyal yaklaşım. (Dr. Ç. Aydemir ile birlikte) Çizgi Yayınları Demans Dizisi 5, 2000:2:15-27.
 123. Helsinki’den sonra Avrupa’yı düşünmek. Avrasya Dosyası, Kış 1999, 5:4: 248-266.
 124. Ölümün bir türlü anlaşılmayan psikolojisi. 9. Anadolu Psikiyatri Günleri (Edirne)’nde yapılan “Felsefi ve psikopatolojik boyutlarıyla ölüm” panelinde yapılan konuşma. 13-17 Haziran 2000, Edirne. Kongre Kitabı, s. 253-263. (Genişletilmiş bir versiyonu 22-23 Mart 2003 tarihlerinde Pamukkale/Denizli’de yapılan Onkolojik Destek tedavileri ve Psikoonkolojik yaklaşımlar Sempozyumu’nda sunulmuştur.)
 125. Psikoterapide teori ve teknik: Mutlak olmayan ama mecburiyetten doğan ittifak. 9. Anadolu Psikiyatri Günleri (Edirne)’nde yapılan “Psikoterapi ne kadar kuram, ne kadar tekniktir?” panelinde yapılan konuşma. 13-17 Haziran 2000, Edirne. Kongre Kitabı, s. 488-491.
 126. Arap dünyasındaki ana psikolojik motifler. Avrasya Dosyası, İlkbahar 2000, 6:1: 41-47.
 127. “Güç ilişkileri” açısından Aydınlanma. Toplumbilim, (Aydınlanma özel sayısı) Temmuz 2000; 11:113-121.
 128. Alman Milliyetçiliği Neden Döngüseldir? Virgül, Eylül 2000, 6-9.
 129. Psikiyatrinin “duygu”ya bakışındaki kavramsal sorunlar. Duygudurum Bozuklukları. 2000, 1:12-18. (Bu makalenin bir versiyonu Ankara Numune hastanesi ve Pitsburgh Universitesi Tıp Merkezi’nin 19-21 Nisan 2001 de Ankara’da yaptıkları “Duygudurum Bozuklukları Sempozyumu”nda sunulmuştur.)
 130. Ülkemizdeki ruh sağlığı hizmetlerinin örgütlenme sorunları ve bazı öneriler. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi 2002; 3:2:80-92. (Bu makalenin değişik versiyonları Ekim 1999 yılında Kapadokya’da yapılan 6.cı Sosyal Psikiyatri Kongresi’nde; Ekim 2000 tarihleri arasında Antalya’da yapılan 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde ve Kasım 2000 yılında Bodrum’da yapılan 7. ci Sosyal Psikiyatri Kongresi’nde sunulmuştur).
 131. İnsanın grup-varlığı. Avrasya Dosyası, Sonbahar 2000, 6:4: 315-351.
 132. Psikiyatrik hospitalizasyondan rehabilitasyona. (Dr. T. Okay ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 2000; 8 (ek. 4), 5-11.
 133. İnsanın grup-varlığı ve Georg Simmel. Virgül 37, Ocak 2001, 47-50. Ayrıca Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 2001; 9:1:127-131.
 134. Psikodinamik yönelimli hastane tedavisi. (Dr. A.D. Cıngı ile birlikte) Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, Mart 2001, 2:1.13-21.
 135. Ermeni sorununun (gözden kaçan) psikolojik boyutu. Ermeni Araştırmaları, Mart-Nisan-Mayıs 2001; 1:128-139. (Bu makalenin değişik versiyonları birçok üniversite ve kamu kuruluşundaki panellerin yanı sıra, Ermeni Araştırmaları Enstitüsü’nün 20-21 Nisan 2003 yılında Ankara’da yaptığı “Ermeni Araştırmaları Türkiye Kongresi”nde “Ermeni diasporasının psikolojisi” adıyla sunulmuştur. “Ermeni Sorunu Temel Bilgi ve Belgeler adlı kitapta –Ömer Engin Lütem (ed.), Extended 2nd edition, Terazi Yayıncılık, Ankara, 2009, p. 206-212’da yer almıştır.)
 136. Metropol sehirlerdeki ruh sağlığı örgütlenmesi için yeni bir model önerisi. (Dr. O. Müftüoğlu, Dr. Sevsen Cebeci, Dr. H. Şapçı, Dr. A. Kut ile birlikte) 8. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi Bilimsel Çalışmaları Kitabı (s.111-119). 28-31 Mayıs 2001 Lefkoşa. Birinci Basamak İçin Psikiyatri 2003; 2(3):31-41
 137. Sağlık sistemimizn değişim zorunluluğu ve metropol kentler için yeni bir model önerisi. (Dr. O. Müftüoğlu, Dr. M. Özbek, Dr. A. Kut, Dr. H. Şapçı, Dr. S. Cebeci ile birlikte) Yeni Türkiye (Sağlık Özel Sayısı) Temmuz-Ağustos 2001, 40:1240-1266.
 138. Toplum ruhsal bir hastalığa yakalanabilir mi? Stratejik Analiz Temmuz 2001, 15: 157-161; Virgül Eylül 2001, 43:13-17.
 139. Buradan Böyle: Hayatın Psikososyopolitiği. Okuyanus Yayınları, İstanbul, 2001.
 140. Bir genel hastanede ruhsal hastalık değerlendirilmesi. (Dr. Ç. Aydemir, Dr. S. Gülhan, Dr. Ö. G. Duman ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 2001; 9:2:213-225.

141 Gençlik ve Şiddet. (Dr. M. H. Türkçapar ile birlikte) Actual Medicine, Temmuz 2001, 9:7:73-81 ve Ağustos 2001, 9:8:73-82.

 1. Erkek arzusu üstüne bir deneme: Eşitlikten farklılığa. (Dr. S. Zincir ile Birlikte) Nöropsikiyatri Arşivi 2001, 38:3:151-159. (Bir versiyonu 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde –İstanbul, 2001- “Erkekler ne ister” panelinde sunulmuştur.)
 2. Ruhsal rahatsızlığı olanlarda eş zamanlı fiziksel hastalıklar. (Dr. Z. Uysal, Dr. S. Cebeci, Dr. C. Kısa, Dr. Ç. Aydemir ile birlikte; 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde –İstanbul, 2001- sözel bildiri olarak sunulmuştur.)
 3. Konversiyon bozukluğu olan hastalara yönelik hekim tutumları. (Dr. A. U. Bediz, Dr. S. Cebeci, Dr. C. Kısa, Dr. Ç. Aydemir, Dr. A. D. Başterzi ile birlikte; 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde –İstanbul, 2001- sözel bildiri olarak ve bir versiyonu 6 Mart 2003’te ATO Ambulans Hekimleri Kursu’nda ve 10. sosyal Psikiyatri Kongresi –Ankara, 2003-nde sunulmuştur.) Klinik Psikiyatri Dergisi, 2004, 7:2: 73-79.
 4. Ventrikül içi kitlenin neden olduğu psikotik bozukluk: Bir olgu sunumu. (Dr. Ç. Aydemir, Dr. A. D. Başterzi, Dr. F. Y. Akbay ile birlikte; 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde –İstanbul, 2001- poster bildiri olarak sunulmuştur.)
 5. Beden algısı bozukluğunun eşlik etmediği bir yeme bozukluğu olgusu. (Dr. A. D. Başterzi, Dr. V. Tüzer Psk. A. Tosun ile birlikte; 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde –İstanbul, 2001- poster bildiri olarak sunulmuştur.)
 6. Acil psikiyatrik başvuruların ve acil psikiyatrik hizmetlerin değerlendirilmesi. (Dr. O. D. Aydın, Dr. Ç. Aydemir, Dr. S. Cebeci, Dr. C. Kısa ile birlikte; 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde –İstanbul, 2001- poster bildiri olarak sunulmuştur.) Yeni Symposium Ekim-Aralık 2001, 39:4:174-180.
 7. Ülkemizde konversiyon bozukluğu ve hekim sorumluluğu. (Dr. S. Cebeci ile birlikte; 2. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi’nde –Kapadokya, 2001- sözel bildiri olarak sunulmuştur.) Kongre Kitabı, s. 532-543.
 8. Bir genel hastanede ruhsal hastalık değerlendirilmesi. (Dr. Ç. Aydemir, Dr. S. Gülhan, Dr. Ö. Yenier Duman ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi Haziran 2001; 9:2:213-228.
 9. Atipik antipsikotiklerin neden olduğu agranülositoz: Olgu sunumu. (Dr. C. Kısa ve Dr. E.S. Yalçın ile birlikte) Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2001; 11:3.187-192.
 10. Küreselleşme ve ruh sağlığı. Nöropsikiyatri Arşivi 2001; 38:2: 75-81. (5. Bahar Sempozyumları ve Dünya Psikiyatri Birliği Bölgesel Toplantısı’nda Antalya 2001 ve 9. Ulusal sosyal Psikiyatri Kongresi’nde –11-14 Haziran, Malatya- sunulmuş ve Kongre kitabının 56-61. sayfalarında ve Türk Tabipleri Birliği yayınları arasından 2003 Temmuz’da çıkan “Küreselleşme ve Psikiyatri” kitabının 181-191 sayfaları arasında yer almıştır.)
 11. Travmatik yaşantıların bireysel ve toplumsal yansımaları. (Dr. Ö. Yenier Duman ile birlikte) Toplum ve Bilim Güz 2001; 90:70-91.
 12. Alkol bağımlılığına psikodinamik bir bakış. (Dr. A. D. Başterzi ile birlikte) Bağımlılık Dergisi 2001; 2:3:127-133.
 13. Annelik: Her zaman kutsal mı? (Dr. V. Tüzer ile birlikte) Virgül, Şubat 2002, 48:62-65.
 14. “Zihin denetimi” nereye kadar? Stratejik Analiz Mart 2002, 23:103-107.
 15. Majör depresyon ve özkıyımda kognitif ve emosyonel faktörler. (Dr. Ç. Aydemir ve Dr. H. Vedin Temiz ile birlikte) Türk Psikiyatri Dergisi, Bahar 2002, 13:1:33-41.
 16. Plasebo kavramı ve plasebo etkisi. Türk Psikiyatri Dergisi, Bahar 2002, 13:1:58-65. (3-7 Ekim 2000 tarihleri arasında Antalya’da yapılan 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde yapılan konuşma. Bu konuşmanın genişletilmiş bir versiyonu, Hacettepe Üniversitesi Deneysel psikoloji Uzmanlık Alanı, Bilim ve Düşünce Platformu: Güncel Konular ve Sorunlar Sempozyumu’nda sunulmuştur.)
 17. Dasein analizinin anahatları (Medard Boss’tan çeviri). Tezkire, Mart/Nisan 2002, 11:25:136-152.
 18. Gen polisi etik kodlanmamızı denetliyor. (Dr. Ö. Yenier Duman ile birlikte) Virgül, Mayıs 2002, 51:49-54.
 19. Uluslararası İlişkilerin Psikolojisi (Işık Kuşçu ile birlikte, derleme, ayrıca bu kitabın “Siyasi vahşet gruplarının ve intihar eylemcisinin psikolojisi” adlı bölümü tarafımdan yazılmıştır. Bu bölüm, 9. Ulusal sosyal Psikiyatri Kongresi’nde –11-14 Haziran 2002, Malatya- sunulmuş ve Kongre kitabının 196-207. sayfalarında yer almıştır. Bu makalenin bir başka versiyonu ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın 20-24 mayıs 2002’de Ankara ‘da yaptığı “Dünyada ve Türkiye’de Terör” adlı toplantıda “Teröristin psikolojisi” başlığıyla sunulmuş, ve bu toplantı metinlerinin yer alığı kitabın 207-223. sayfalarında yayınlanmıştır. Aynı metin Ayrıca Türk Tabipleri Birliği Yayınları arasından Temmuz 2003’te çıkan “Küreselleşme ve Psikiyatri” kitabının 389-404 sayfalarında yayınlanmıştır.) ASAM Yayınları, 2002; Ankara.
 20. Mafiyöz bir toplum muyuz? Virgül, Haziran 2002; 52:64-66.
 21. Kardeş katlinin sonsuz matemini dindirmek. Türkiye ve Dünyada Yarın, Haziran 2002; 1:2:19.
 22. İlle de… Asla! AB eksenli, fanatizmin psikolojisi. Türkiye ve Dünyada Yarın, Temmuz 2002; 1:3:15-17.
 23. Kriz ve karizma. Türkiye ve Dünyada Yarın, Ağustos 2002; 1:4:26-28.
 24. Yeni Türk Medeni Yasası ve psikiyatri. (Dr. Ö. Y. Duman ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, Adli Psikiyatri Ek sayısı; Haziran 2002; 10:25-33. Kocaeli Barosu Dergisi, 2007/2; 41-55.
 25. Açlık grevleri ve CMUK 399. Madde. (Dr. A. D. Başterzi ve Dr. Ç. Aydemir ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, Adli Psikiyatri Ek sayısı; Haziran 2002; 10:43-49.
 26. Uygarlığın yeni yolu Avrasya. Türkiye ve Dünyada Yarın, Eylül 2002; 1:5:24-26.
 27. Aile terapisinin klinik psikiyatriye katkısı: Psikiyatrik hastalarda aileye yaklaşım ve uygulama. (Dr. V. Tüzer ile birlikte; Bir versiyonu 2. Ulusal Aile ve Evlilik Terapisi Kongresi’nde, |6-8 Mart 2003, Boğaziçi Üniversitesi/İstanbu, sunulmuştur) Yeni Symposium, Temmuz-Ağustos 2002, 40:3:111-117.
 28. Psikolojinin kıskacında tarih ve toplum. Virgül, Ekim 2002, 55:62-64.
 29. Haydi hür dünya, demokrasi için savaşa! Türkiye ve Dünyada Yarın, Ekim 2002; 1:6:14.
 30. İnsanın kaynama noktası: İntihar. (Dr. Ö. Yenier Duman ile birlikte) Karizma Dergisi, Ekim-Kasım 2002, 12:55-63.
 31. Tarihsel psikolojide bir hamle. Virgül, Kasım 2002; 56:59.
 32. Devlet devlet dedikleri. Türkiye ve Dünyada Yarın, Kasım 2002; 1:7:26-27.
 33. Puerperal dönemde depresyon semptom prevelansı: Obstetrik risk faktörleri, kaygı düzeyi ve sosyal destek ile ilişkisi. (Dr. S. Cebeci ve Dr. Ç. Aydemir ile birlikte) Kriz Dergisi, 2002, 10 (1):11-18.
 34. Kronik böbrek hastalarında yaşam kalitesi. (Dr. Ç. Aydemir, Dr. İ. Kasım, Dr. S. Cebeci, Dr. V. Tüzer ile birlikte) Kriz Dergisi, 2002, 10 (2): 29-39.
 35. Hangi demokrasi? Türkiye ve Dünyada Yarın, Aralık 2002; 1:8:20-21.
 36. İslam dünyasında neden bir insan psikolojisi anlayışı geliştirilememiştir? Türkiye ve Dünyada Yarın, Ocak 2003; 2:9:30-32. (22-24 Kasım 2002 tarihlerinde Ankara’da yapılmış olan “Kur’an ve İnsan” ana temalı VI. Kur’an Sempozymu’nda sunulmuştur.)
 37. Hipertiroidizmle ilişkili ruhsal bozuklular: Üç vaka sunumu. (Dr. C.Kısa, Dr. S. Z. Bozkurt, Dr. Ç, Aydemir ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 2002; 10 (1):67-70.
 38. Türkiye vardır. Türkiye ve Dünyada Yarın, Şubat 2003; 2:10:22-24.
 39. Milletin organik aydını. Türkiye ve Dünyada Yarın, Mart 2003; 2:11:31.
 40. Eşe ve aileye yaklaşım zorunluluğu: Tourette Sendromu’nda bile mi? (A. D. Başterzi ile birlikte) 2. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi’nde 7-9 Mart 2003, Boğaziçi Üniversitesi/İstanbul, sunulan bildiri.
 41. Türk uluslaşması: Tamamlanamamış bir proje. Türkiye ve Dünyada Yarın, Nisan 2003; 2:12:28-30.
 42. Estetik cerrahi hastalarında yeme tutumu ve beden algısı. (Dr. A. D. Başterzi, Dr. V. Tüzer, Dr. M. Ş. Alagöz, Dr. A. Ç. Uysal ile birlikte) Yeni Symposium, Ocak 2003; 41:1:3-6.
 43. Türk grup davranışı araştırması için bilimsel gerekçeler var mıdır? 7. Bahar Sempozyumları’nda, 30 Nisan-4 Mayıs 2003, Kemer/Antalya, sunulan konferans. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 10, İstanbul 2004, 67-88.
 44. Biyolojik psikiyatri perspektifinden biyopsikososyal yaklaşım. 4. ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi’nde, 7-11 Mayıs 2003, Ankara, yapılan konuşma.
 45. Anksiyeteye klasik yaklaşımlarda sorunlar ve varoluşçu kuramlar. 12. Anadolu Psikiyatri Günleri’nde, 18-22 Haziran 2003, Elazığ, yapılan konuşma.
 46. Küçük yağmanın psikolojisi ve bazı önseziler. (Psk. F. Sevinç Göral ile birlikte) Türkiye ve Dünyada Yarın, Mayıs 2003; 2:13:8-10. (Bu yazının bir versiyonu, “Hiçbir topluluk aşağılık değildir: Irak’a bakarken unutulan grup psikolojisi” başlığıyla, Stratejik Analiz, Haziran 2003; 38:89-93, te yayınlanmıştır.)
 47. Komplo(cu)nuz paranoyak mı? Türkiye ve Dünyada Yarın, Haziran 2003; 2:14:16-18.
 48. Bir hayat insanı olarak Türk muhafazakarı ve kaygan siyasal tercihi. (F. Sevinç Göral ve Ç. Güney ile birlikte) Avrasya Dosyası, Bahar 2003, 9:1: 271-289. (Bu yazı aynı zamanda Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Ansiklopedisi’nin 5. cildini oluşturan ‘Muhafazakarlık’ta 302-314 sayfalar arasında yayınlanmıştır.)
 49. Dindarların özgürlüğü mü özgürlerin dini mi? Türkiye ve Dünyada Yarın, Temmuz-Ağustos 2003; 2:15-16:22-24.
 50. Tarih sahnesinin geç kalmış aktörü: Türk ve zihniyeti. Türkiye ve Dünyada Yarın, Eylül 2003; 2:17:28-30.
 51. Comparision of efficay and tolerability of quetiapine and haloperidol in acute exacerbation of chronic and subchronic schizopherina. (Dr. B. Taneli, Dr. K. Alptekin, Dr. M. Bilici, Dr. S. Birsöz, Dr. E. Eker, Dr. B. Coşar, Dr. E. Göktepe, Dr. H. Güz, Dr. O. Karamustafalıoğlu, Dr. S. Kültür, Dr. B. A. Levent, Dr. E. Önder, Dr. T. Oral, Dr. A. Özşahin, Dr. B. Veznedaroğlu, Dr. S. Yüksel ile birlikte) European Neuropsychopharmacology, September 2003, Vol. 13, Sup. 4; 287. (Abstracts of the 16. Congress of the European College of neuropsychopharmacology; Praque, 20-24 September, 2003.)
 52. Conceptual problems related to the psychiatric view of emotion. Dünya Felsefe Kongresi -10-17 Ağustos 2003, İstanbul- sunulmuştur. Kongre’nin özet kitabı sayfa 126.
 53. Reflections of postmodern conception of difference on science: from equality to difference. Dünya Felsefe Kongresi -10-17 Ağustos 2003, İstanbul- sunulmuştur. Kongre’nin özet kitabı sayfa 127.
 54. Toplumsal bellek ya da toplumlar nasıl anımsar? Virgül, Ekim 2003; 77:81.
 55. Türk’ün uygarlıkla imtihanı. Türkiye ve Dünyada Yarın, Ekim 2003; 2:18:30-32.
 56. Tarih boyunca Türklerde kadın-erkek ilişkileri. 14-19 Ekim 2003-Antalya’da yapılan 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde konferans olarak sunulmuştur. Kongre Kitabı, s.67-68. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 11, İstanbul 2004, 74-86.

198.Yeni dünyada rolü karışmış iki aktör: devlet ve aydın. (21. Yüzyılda Türk Dünyası Jeopolitiği. Muzaffer Özdağ’a Armağan. III. Cilt. Derleyenler: Ü. Özdağ, Y. Kalafat, M. S. Erol) içinde. Asam Yayınları, 2003, Ankara, s. 77-91.

 1. Düşüncesizlik girdabında düşünce hayatımız. Türkiye ve Dünyada Yarın, Kasım 2003; 2:19:36.
 2. The psychiatric view of patients of aesthetic surgery: Self-esteem, body image,and eating attitude. (Dr. M.S Alagöz, Dr. A.D. Başterzi, Dr. A. C. Uysal Dr. V. Tüzer, Dr. R.E Ünlü, Dr. O. Şensöz ile birlikte) Aesthetic Plas Surg, 2003 Nov, 14.
 3. Toplumsal segmentler uygarlıkla aşılır. Türkiye ve Dünyada Yarın, Aralık 2003; 2:20:30-32.
 4. Arap dünyası ve Şii örneğinde uluslararası ilişkilerde dinin rolü. (Psk. S. Göral ile birlikte) Stratejik Analiz, Kasım 2003, 4:43:41-47.
 5. Psikiyatriden Psikiyatriye Bakışlar. Odak Yayınları, Ankara, 2003.
 6. Elektrokonvulzif tedavi için endikasyon ve kontr-endikasyonlar. (Dr. C. Kısa ile birlikte) 3P, Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, Aralık 2003; 11(Ek 4):3: 7-12.
 7. Şizofreni hastalarında aile ortamı ve duygu dışavurumunun değerlendirilmesi. (Dr. V. Tüzer, Dr. S. Zincir, Dr. A.D. Başterzi, Dr. Ç. Aydemir, Dr. C. Kısa ile birlikte) Klinik Psikiyatri Dergisi, 2003, 6(4)198-203.
 8. Sosyopati kol geziyor. Türkiye ve Dünyada Yarın, Ocak 2004; 2:21:29.
 9. Çin’in Uzun Yürüyüşü: İzlenimler, düşünceler. (Prof. Dr. Ü. Özdağ ile birlikte) Stratejik Analiz, Şubat 2004; 4:46: 39-55. (Bu yazı “Doğu’nun devi Çin” başlığıyla, 4.1.2004 ve 7.1.2004 tarihli Radikal Gazetesi nüshalarında dizi olarak yayınlanmıştır.)
 10. Demokratik cumhuriyet mücadelesi sürüyor. Türkiye ve Dünyada Yarın, Şubat 2004; 2:22:20-22.
 11. Psikiyatri için felsefe gerekli mi? VIII. Bahar Sempozyumu’nda (14-18 Nisan 2004, Belek/Antalya) yapılan konuşma.
 12. İnsanın büyük seçimi. Tek mi, çift mi? VIII. Bahar Sempozyumu’nda (14-18 Nisan 2004, Belek/Antalya (daha geniş versiyonu III. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi 25-27 Mart 2005, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul’da konferans olarak sunulmuştur) yapılan konuşma.
 13. Psikiyatride paradigmalar savaşı. Türkiye Psikiyatri Derneği Bülteni, Bahar 2004, 7:1:8.
 14. Bir merkez hikayesi. Türkiye Günlüğü, Bahar 2004, 76:10-24.
 15. Avrasya’yı düşünmek. Türkiye ve Dünyada Yarın, Mayıs 2004; 2:25:22-24.
 16. Pospartum psikoz. (Dr. F. V. Yüksel, Dr. C. Kısa, Dr. E. S. Yalçın ile birlikte) 3P, Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, Aralık 2004; 12(Ek 4):221-30.
 17. Belirti yorumlama ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği. ( Dr. Ö. Yenier Duman ve Dr. S. Usubütün ile birlikte) Türk psikiyatri Dergisi, Bahar 2004, 15:126-141.
 18. Beden neyi anlatır? XI. Sosyal Psikiyatri Kongresi’nde (Trabzon/ 3-5 Haziran 2004) sunulan konuşma.
 19. Ahlak devrimcidir. Türkiye ve Dünyada Yarın, Haziran 2004; 2:26:14-16.
 20. Yaşasın yurttaşlarımızın gönüllü birliği. Türkiye ve Dünyada Yarın, Eylül 2004; 2:29:32-36.
 21. Yalnızca bilmeyenler konuşuyor, sorun bu. (S. Gülen ile birlikte) Virgül, Eylül 2004, 76: 41-45.
 22. Avrupa Avrupa duy sesimizi: AB karşısında Türkiye’nin kültürel ve psikolojik konumu. Euro Agenda Avrupa Günlüğü 2004, 3:5: 231-249.
 23. Türklerde ruh ya da Türk grup davranışına yön veren inançlar I. 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde (28 Eylül- 3 Ekim 2004 Kuşadası/İzmir) sunulan konferans.
 24. Bipolar bozukluk tanısı konan hastaların ebeveynlerinde ruhsal hastalık. (Dr. C. Kısa, Dr. Ç. Aydemir, Dr. A. D. Başterzi, Dr. V. Tüzer ile birlikte) Türk Psikiyatri Dergisi 2004, 15:3: 175-181.
 25. Neurological soft signs, extrapyramidal signs, spontaneous dyskinesia and SPECT findings in never-medicated patients with schizophrenia: A comparative study. (Dr. Ç. Aydemir, Dr. C. Kısa, Dr. A. Kurt, Dr. S. Naldöken ile birlikte) 17 th Congress of the European College of Neuropsychopharmacology, 9-13 October 2004, Stockholm, Sweeden’de sunulmuştur. European Neuropsychopharmacology, vol.14, supplement 3, October 2004, s.276.
 26. Birbirimize ne yapıyoruz? İnsan ilişkilerini kavramanın bir aracı olarak yansıtmalı özdeşim (Psikolog S. Göral, Dr. F. V. Yüksel ile birlikte) Avrasya Dosyası İlkbahar 2004, 10:1:279-315. “Bilim ve Felsefe Açısından Ruhsallık Bilgisi” içinde. Timuçin A., Dindar C., Erten Y. Editörler. Bulut Yayıncılık, İstanbul.
 27. Harcamaları ve harcananlarıyla eğitim. Türkiye ve Dünyada Yarın, Kasım 2004; 3:31:52-55.
 28. Venlafaxine induced mania. (Dr. F. V. Yüksel, Dr. A. D. Başterzi ile birlikte; Letters to editor) The Canadian Journal of Psychiatry November 2004, 49:11786-787.
 29. Unipolar mani. (Dr. F. V. Yüksel, Dr. A. Kurt, Dr. V. Tüzer ile birlikte) Klinik Psikiyatri Dergisi 2004, 7: 3: 161-167.
 30. Tianeptinin neden olduğu hipomani: Bir olgu sunumu. (Dr. S. Gülen Yıldırım, Dr. A. D. Başterzi ile birlikte) Klinik Psikiyatri Dergisi 2004, 7: 3: 177-182.
 31. Ulusları ve kimlikleri olanlar. Türkiye ve Dünyada Yarın, Aralık 2004; 3:32:52-55.
 32. Türk tipi Öğrenme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, “Yaşam Boyu Öğrenme Sempozyumu I” 9-10 Aralık 2004, Ankara’da sunulan konferans. Sempozyum Kitabı s. 62-70. Muhafazakar Düşünce, Güz 2005, 2:6:93-100.
 33. Türkiye Vardır. Kızıl Elma Yayıncılık, 2004, İstanbul.
 34. Topluluklar ve Zihniyetleri. Odak Yayıncılık, 2004, Ankara. (Genişletilmiş ikinci baskı, “İnsan Kısım Kısım: Topluluklar, Zihniyetler, Kimlikler” adıyla, Aşina Kitaplar, Ankara, 2006; “İnsan Kısım Kısım: Toplulukların Anlaşılmasında Psikolojik Bilimler adıyla 2019 yılında Vadi Yayınları)
 35. 233. Hepatit B Taşıyıcılarında Psikiyatrik Belirtiler ve Yaşam Kalitesi, Kontrollü Bir Çalış (Dr. F. G. Cihan, Dr. S. Cebeci, Dr. C. Kısa, Dr. Ç. Aydemir, Dr. E. Eskioğlu ile birlikte). Poster / Sağlıkta Yaşam Kalitesi Sempozyumu, 8-10 Nisan 2004, Program ve Özet Kitabı. İzmir. 86. sayfa
 36. 234. Quetiapine Treatment of Prolactin-Secreting Pituitary Adenoma Unrelated to Antipsychotic (Dr. V. Tuzer, Dr. S. Bulut, Dr. C. Kısa, Dr. Ç. Aydemir ile birlikte).     Poster Bildiri /  The Journal of Endocrinology and Metabolism 2004;8(1 Supl):51-52.    The 3rd Regional Congress of ISPNE for Central and Eastern Europe, Scientific Programme and Abstract May 13-15 2004, Nevşehir, Turkey.
 37. 235. Sensory Deprivation and Disorders of Perception. (Dr. F. V. Yuksel, Dr. C. Kısa, Dr. Ç. Aydemir ile birlikte). Letter / Can J Psychiatry 2004; 49 (12): 215-216.
 38. 236. Alexithymia in Fibromyalgia Patients. (Dr.V. Tüzer, Dr.G. Ak, Psk. B. Dr. M. Yücel ile birlikte) International Society for Psychoneuroendocrinology (ISPNE) Regional Congress for Central &Eastern Europe 13-15 Mayıs 2004. Kapadokya, Tü
 39. Level of expressed emotion and family environment in psychotic patients and their families:A follow up study. XIVth IFTA World Family Therapy Congress. 24-27 Mart 2004. İstanbul, Turkey.
 40. Benim Levinas’ım. Tezkire, 38-39, Mayıs-Ağustos 2004, s.71-94.
 41. Erişkin dönemde Tourette sendromu: Dört vaka sunumu ve tedavi yaklaşımı. (Dr. C. Kısa, Dr. S. B. Zincir, Dr. Ç. Aydemir ile birlikte). 40 Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kongre Bildirileri Özet Kitabı, İzmir, 2004:527-528.
 42. Bazı sosyalist dergiler neden emperyalizm sayısı çıkar(a)mıyor? Türkiye ve Dünyada Yarın, Ocak 2005; 3:33:52-55.
 43. Escitalopram intoxication (Dr. F. V. Yüksel ve Dr. V. Tüzer ile birlikte; Letters to editor) Eur Psychiatry 2005 Jan, 20 (1): 82.
 44. Bir insanlık hali olarak küreselleşme. Türkiye ve Dünyada Yarın, Şubat 2005; 3:34:32-35.
 45. Arkam önüm solum sağım mafya. Virgül, Şubat 2005; 66-70. Bir başka versiyonu Türkiye ve Dünyada Yarın, Mart 2005; 3:35:32-35.
 46. Hayatın anlamı var mıdır? Muğla Üniversitesi Anlam Sağlığı Aylık Konferanslar Dizisi’nde 15 Mart 2005’te verilen konferans. Türkiye ve Dünyada Yarın Dergisinin Ocak, Şubat, Mart 2006 tarihli, 45, 46 ve 47.ci nüshalarında yayınlanmıştır.
 47. Ataklık ve ruhsal bozukluklar. (Dr. C. Kısa ve Dr.S.G. Yıldırım ile birlikte) Türk Psikiyatri Dergisi 2005; 16 (1): 46-54.
 48. Prolonged electroconvulsive therapy seizure in a patient taking ciprofloxacin. (Dr. C. Kısa, Dr. S.G. Yıldırım, Dr. Ç. Aydemir, Dr. S. Cebeci ile birlikte) J ECT 2005 Mar; 21 (1):43-44.
 49. I. Bush, II. Bush, Bir İki Üç Daha Fazla Irak. Türkiye ve Dünyada Yarın, Nisan 2005; 3:36:36-38.
 50. Şizofrenide psikodinamik yaklaşım ve bireysel psikoterapi. (Dr. S. G. Yıldırım ile birlikte) “Neden Nasıl Şizofreni” içinde. S. Candansayar, editör. Peday Yayınları, Ankara, 2005, s. 199-221.
 51. İthal demokrasi mümkün mü? Türkiye ve Dünyada Yarın, Mayıs 2005; 4:37:46-50.
 52. Ulusal kimlik, “kimlikleriniz lütfen!” diye sorulmaz. Türkiye Günlüğü, Bahar 2005, 80: 7-19.
 53. Devletin sosyopsikolojik kökenleri. Türkiye ve Dünyada Yarın, Haziran 2005; 4:38:46-50.
 54. Demokrasinin anavatanı: Sine-i millet. Türkiye ve Dünyada Yarın, Temmuz-Ağustos 2005; 4:39-40:46-50.
 55. Postpartum psikoz. (Dr. F. V. Yüksel, Dr. C. Kısa, Dr. E. S. Yalçın ile birlikte) 3P Psikiyatri Psikoloji Psikofarmokoloji Dergisi Aralık 2004, cilt 12, Ek sayı 4.
 56. Türkçe: Özgür ve eşit yurttaşlığın mayası. Muhafazakar Düşünce. 2:5: Güz 2005: 43-52.
 57. Çağdaş Müslüman’ın kimlik Krizi. Türkiye ve Dünyada Yarın, Eylül 2005; 4:41:40-44. (VI. Avrasya İslam Şurası’nda sunulmuştur.)
 58. IL-6 levels decrease with SSRI treatment in patients with major depresion. (Dr. A. D. Başterzi, Dr. Ç. Aydemir, Dr. C. Kısa, R.. S. Aksaray, Dr. V. Tüzer, Dr. K. Yazıcı ile birlikte) Hum Psychofarmacol Clin Exp 2005 Sep. 13:
 59. Yeni düşünürlerin eserlerinden yeni uygarlığa. Türkiye ve Dünyada Yarın, Ekim 2005; 42:54-58.
 60. Psikolojik boyutu ile yolsuzluk. Türkiye ve Dünyada Yarın, Kasım 2005; 4:43:24-26.
 61. Türklerde ruh ya da Türk grup davranışına yön veren inançlar II. 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde (15 Kasım- 20 Kasım 2005 Erzurum) sunulan konferans.
 62. Oküler yakınmayla başvuran psikiyatrik hasta. (Dr. F. V. Yüksel, Dr. Ş. Göka ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmokoloji Dergisi, Mart 2005, 13:1:
 63. Kültürel ve politik açıdan şiddet ve saldırganlık. Uluslar arası Ruhsal Travma Toplantıları-IV’de yapılan konuşma, 1-4 Aralık 2005, İstanbul.
 64. Savaş meydanlarından müzakere masalarına: Avrupa’da Türk imgesi. (Dr. M. Beyazyüz, Dr. F: V. Yüksel ile birlikte) Türkiye Günlüğü, Güz 2005, 82: 5-18.
 65. İzmir: Türk düşüncesinin temiz ve işlek limanı. Türkiye Günlüğü, Güz 2005, 82: 126-132.
 66. Yeni dünya düzeninin “kimlik siyaseti”: Psikolojik bir bakış denemesi. (Dr. M. Beyazyüz ile birlikte)Türkiye Günlüğü, Kış 2005, 83: 17-27.
 67. İslam’ın psikanalizi mi? Avrasya Dosyası, İlkbahar 2005, 11:1:113-128.
 68. Dyskinesia and soft neurological signs in schizophrenia. (Dr. C. Aydemir, Dr. C. Kısa, Dr. A. Kurt, Dr. F.V. Yüksel ile birlikte) International Journal of Psychiatry İn Clinical Practice, December 2005, 9:4: 238-244.
 69. Alevi-Sünni bir olsun zalimler kahrolsun. Türkiye ve Dünyada Yarın, Aralık 2005; 4:44:24-26.
 70. Kronolojik bir biyografi yerine psikobiyografi. (M. Beyazyüz ile birlikte.) “Cemil Meriç” kitabı içinde. Haz. Murat Yılmaz. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2006, s. 125-147. (13. Sosyal Psikiyatri Kongresi, 22-25 Haziran, Bursa, konferans olarak sunulmuştur.)
 71. Türk Grup Davranışı. Aşina Kitaplar, Ankara, 2006. (Türkiye Yazarlar Birliği 2006 Yılın Fikir Adamı Ödülü) (Bu başlık altında birçok üniversite, kurum ve kuruluşta konferans verilmiş ve yine aynı başlıkta Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin “Kriz Yönetimi ve Psikopolitik” sertifika programı bünyesinde (23 Şubat 2008/ Beşiktaş Kampusu) konuşma yapılmış; bu sertifika programı 12-13 Mayıs 2008 tarihlerinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde de aynen tekrar edilmiştir.)
 72. Karbamazepin tedavisi sırasında gelişen hiponatremi ve sonuçları: Bir olgu sunumu. (Dr. C. Kısa, Dr. F.V. Yüksel, Dr. Ç. Aydemir ile birlikte) Türkiye’de Psikiyatri Dergisi, Ocak 2006, 8:1:50-54.
 73. İnsan ilişkilerinde yansıtmalı özdeşim. (Dr. F. V. Yüksel, Psk. S. Göral ile birlikte) Türk Psikiyatri Dergisi, 2006 bahar, 17(1) 46-54.
 74. Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) changes in the serum of depressed women.. (Dr Ç. Aydemir, Dr. E.S. Yalçın, Dr. S. Aksaray, Dr. C. Kısa, Dr. T. Uzbay ile birlikte) Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2006 Apr 27;1256-1260.
 75. Her kimlik ulusal kimlik değildir. (Dr. M. Beyazyüz ile birlikte) Türkiye Günlüğü, Yaz 2005, 84

274- Yakınlarını kaybeden insanlara yaklaşım. 10. Gazi Psikiyatri Günleri’nde (6-9 Nisan, Gazi Magusa) yapılan konuşma.

 1. Gençler “vur abalı” değil. “Toplumsal bir sorun olarak şiddet” Sempozyumunda yapılan konuşma. 20-21 Mayıs 2006 Ankara. Sempozyum Kitabı, 277-286.
 2. Başkasının travmasını sahiplenmek. 15. Anadolu Psikiyatri Günleri’nde (14-17 Haziran 2006, Samsun) ve Tarihten Bugüne Alevilik Sempozyum’unda (Cem Vakfı, 18-19 Nisan 2009/ Limak Ambassador Otel/ Ankara) yapılan konuşma.
 3. Tarih ve Psikiyatri. 15. Anadolu Psikiyatri Günleri’nde (14-17 Haziran 2006, Samsun) yapılan konuşma.
 4. Prediction of symptom classes of schizophrenia on the basis of learning and memory capacity. (Psk. M. Keighbadi, Dr. C. Kısa, Dr. E. Gürün, Psk. Dr. S. Karakaş ile birlikte) 13.th World Congress of Psychophysiology, The Olimpics of The Brain. August 26- September 2 2006, İstanbul. (Int. J. Psychophysiology, 2006, 61: 3:45-346).
 5. Hekimlerin ve hukukçuların işbirliğini zorunlu kılan bir durum: Dava paranoyası. (Dr. E. Gürün Derya ve Dr. C. Kısa ile birlikte) Adli Psikiyatri Dergisi, 2006, 3(2): 17-21.
 6. Felsefe, psikolojik bilimler için gerekli midir? 14. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde (6-8 Eylül 2006, Hacettepe Üniversitesi, Ankara) davetli olarak verilmiş konferans.
 7. Otorite devlette mi olsun sosyopatide mi? Ülke Düşünce Platformu’nda –Ankara Sürmeli Otel- 9 Kasım 2006 da verilen konferans. Türkiye Günlüğü Güz 2007, 93:73-81.
 8. Türklerin savaşçı zihni. Felsefeciler Derneği Şiddet Sempozyumu’nda, “Popüler kültür ve şiddet” panelinde yapılan konuşma. 21-23 Aralık 2006, Petrol-İş Sendikası konferans salonu, Ankara.
 9. Ahlaki meydan okumaya Türklerin iki cevabı: Kınalızade ve Erol Güngör. (Dr. Murat Beyazyüz ile birlikte) Erol Güngör. T.C. Kültür Bakanlığı Anma ve Armağan Kitapları Dizisi. Yılmaz M. yayına hazırlayan. Orient Yayıncılık, Ankara, 2006, 274-285.
 10. Thought-action fusion in Obsessive-Compulsive Disorder: Further examination in a Turkish clinical sample (Yorulmaz, O. Baştuğ, B., Karancı, A. N., Kısa, C., Cebeci S. İle birlikte). Poster presentation in the 36th European Congress of Cognitive-Behavioral Therapies, 2006, Paris, France.
 11. İs it possible to be dependent to Tianeptine, an antidepresant? A case report. (Dr. C. Kısa, Dr. D. Bülbül, Dr. C. Aydemir ile birlikte) Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2007 Jan 16;776-778.
 12. Türkler göçebe mi? 14. Sosyal Psikiyatri Kongresi’nde (21-24 mart 2007 İstanbul) yapılan konuşma.
 13. Türkiye’ye özel bir parçalanmış aile örneği: Kadınlar Doğu’da erkekler Batı’da. IV. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi’nde (16-18 Mart 2007 İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi) verilen konferans. Kadın Çalışmaları Dergisi, Ocak- Nisan 2007 2:4:56-64.
 14. Folie a famille. Bizden ayrılırsan başın derde girer. (Dr. V. Tüzer, Dr. S. Gülen ile birlikte) IV. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi’nde (16-18 Mart 2007 İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi) yapılan konuşma.
 15. Hekimine olan erotik duyguları nedeniyle, onu rahatsız eden hastaya yaklaşım. 11. Gazi Psikiyatri Günleri’nde, 4-8 Nisan 2007, Girne-Kıbrıs) Psikiyatride zor durumlar ve çözümler panelinde yapılan konuşma.
 16. Türk grup davranışı var mıdır? Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde, 11 Mayıs 2007’de verilen konferans.
 17. Psikiyatri kliniğinde yatış süresini etkileyen faktörler. (Dr. C. Kısa, Dr. Ç. Aydemir, Dr. S. Cebeci, Dr. S.C. Yıldırım ile birlikte) Türkiye’de Psikiyatri 2007; 9(1):12-17.
 18. Türklerin ruhu (geçmişte ve şimdi) göçebe mi? 16. Anadolu Psikiyatri Günleri’nde verilen konferans. 13-16 Haziran 2007, Pamukkale/Denizli. 21 Mart 2008 Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde verilen konferans.
 19. Düşmanlarımız, kahramanlarımız ve iç dünyamız. (uz. Psk. S. Göral ile birlikte) Stratejik Analiz 2007; 87:71-77.
 20. Avrupalı kimliğinin halen süren oluşum süreci ve Türk İmgesinin etkisi. (Dr. F: V. Yüksel, Dr. M. Beyazyüz ile birlikte) Avrupa Günlüğü 2006/2; 9:135-151.
 21. Etnik çatışmaların psikolojisi. 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde (22-28 Ekim 2007, İstanbul) sunulan bildiri.
 22. Su ile mahrem maceramız. Uluslararası Türk Kültüründe Temizlik Sempozyumu’nda (21-22 Kasım 2007, Marmara Üniversitesi, İstanbul) sunulan bildiri.
 23. Kanlı hayvan kurbanının psikanalizi. Uluslararası Kurban Sempozyumu’nda (8-9 Aralık 2007, Bayrampaşa Belediyesi, İstanbul) sunulan bildiri.
 24. Akıllıca düşünmenin dili. Gazi Nöropsikiyatri buluşmaları II, Zihin ve Dil Sempozyumu’nda (14-15 Aralık 2007, Gazi Üniversitesi, Ankara) sunulan bildiri.
 25. Yeni Türk Medeni Yasası ve psikiyatri. (Dr. Ö. Y. Duman ile birlikte) Kocaeli Barosu Dergisi, 2007/2; 41-55.
 26. Türklerin ruhu göçebe mi? Avrasya Dosyası 2007; 13:2:183-219.
 27. Kimlik inşası. Avrasya Dosyası 2007; 13:2:271-281.
 28. Postpartum psikozlu hastaların uzun süreli izlemi. (Long term follow-up of patients with postpartum psychosis.) (Dr. C. Kısa, Dr. C. Aydemir, Dr. A. Kurt, Dr. S. Gülen ile birlikte) Turk Psikiyatri Derg. 2007 Fall;18(3):223-30.
 29. Türklerin topluluk psikolojisi nasıl analiz edilir? İş’te Psikoloji Konferansı’nda (Kadir Has Üniversitesi, 11 Aralık 2007, İstanbul) yapılan konuşma; “21.Yüzyılda Kimlik Algısı ve Mikromilliyetçilik’’ başlıklı VIII. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi’nde (11-12-13 Mayıs 2009, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu); 17. Sosyal Psikiyatri Kongresi’nde (4-6 Haziran 2010, İstanbul Üniversitesi, Point Hotel/İstanbul); 27 Aralık 2012’de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde; 20 Nisan 2013 Başkent ve Bahçeşehir Üniversiteleri Stratejik Araştırma Merkezleri’nin yapmış olduğu Algılama Yönetimi Sertifika Programı’nda, 4 Aralık 2013’te Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SASGEM) verilen konferans.
 30. Padua Envanteri- Washington Eyalet Üniversitesi Revizyonu: Türkçe versiyonunun psikometirk özellikleri. (O. Yorulmaz, A. N. Karancı, G. Dirlik, B. Baştuğ, C. Kısa, G. L. Burns ile birlikte) Türk Psikoloji Yazıları 2007; 10(20):75-85.
 31. Fundamentalizmin psikolojisi. (Dr. M. Beyazyüz, Psk. S. Göral Alkan ile birlikte) Avrasya Dosyası 2007; 13:3:355-384.
 32. Fanatizmin psikolojisi ve Türklerin psikolojisinde fanatizm. Cogito Kış 2007; 52:
 33. Aydın mısın Okuryazar mı? Seçimler söylesin. Türkiye Günlüğü, 2007; 90:90-109.
 34. Türklerin Psikolojisi. İstanbul, 2008, Timaş Yayınları. (2017 yılında yeni baskısı Kapı Yayınları tarafından yapılmıştır.)
 35. Hayata ve Aşka. Ankara, 2008, Aşina Kitaplar.
 36. Kanserin psikososyal boyutu. 24 Ocak 2008’de Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde verilen konferans.
 37. Alevilik: Türklerin İslamlaşmasındaki ana yollardan biri. Haber Ajanda, Şubat 2008. 2:22:24-30.
 38. Responsibility, thought-action fusion, and thought supression in Turkish patients with obsessive compulsive disorder. (O. Yorulmaz, A. N. Karancı, B. Baştuğ, C. Kısa ile birlikte) Journal of Clinical Psychology 2008; 64:3:308-318.
 39. Türklerin psikolojisi. Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir Belediyesi’nin düzenlemesinde yapılan kişisel konferans. 22 Mayıs 2008, Balıkesir.
 40. Türklerde liderlik. 4. Koçluk ve Mentorluk Konferansı’nda yapılan konuşma. Mentor Leadership Development tarafından Hyatt Regency Hotel’de. 27 Mayıs 2008, İstanbul.
 41. Yatarak tedavi gören psikiyatri hastalarında fiziksel hastalık sıklığı. (Dr. C. Kısa., Dr. S. Cebeci., Dr. Z. Uysal., Dr. Ç. Aydemir ile birlikte) Yeni Symposium 2008; 45:2:66-70.
 42. Tarihsel kişilikler aydınlatılmalıdır. 17. Anadolu Psikiyatri Günleri’nde (11-14 Haziran 2008, Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak) yapılan konuşma.
 43. Psikiyatri ve Felsefe. İstanbul, 2008, Hayat Yayıncılık.
 44. Felsefe ile Psikiyatri. İstanbul, 2008, Hayat Yayıncılık.
 45. Politik medyanın gençlere bakışı. XIII. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi’nde (10- 13 Temmuz, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü) verilen konferans.
 46. Kadınlar Erkekler Aşıklar: Ne Venüslü Ne Marslı Hepimiz Dünyalıyız. (Dr. S. Göka ile birlikte) İstanbul, 2008, Timaş Yayınları.
 47. Gerçek milli mesele:Konversiyon bozukluğu. XV. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi’nde -28-31 Ekim 2008, Kocaeli- yapılan konuşma.
 48. Türklere bilimden bakmak. Türkiye Günlüğü Güz 2008, 95:5-14.
 49. Is aripiprazole the only choice of treatment of the patients who developed anti-psychotic agents-induced leucopenia and neutropenia? A case report. (Yalcin D.O., Aydemir M.C, Kisa C ile birlikte). J Psychopharmacol 2008 May;22(3):333-5.
 50. Yakınını kaybedenlere yaklaşım. (Dr. S. Göka ile birlikte) Sağlığın Başkenti, Ocak 2009; 1:54-58.
 51. Yedi Düvele Karşı: Türklerde Liderlik ve Fanatizm. Timaş Yayınları, İstanbul, 2009.
 52. Hayatın İçinde Psikiyatri. Hayat Yayıncılık, İstanbul, 2009.
 53. Yaşarken Ölmek. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Sürekli Mesleki Gelişim Etkinlik Programı çerçevesinde (6 Şubat 2009 Balcalı/ Adana) ve Ölüm Sanat ve Mekan Sempozyumu’nda (4-5 Kasım 2010, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul) ve Tıp Bayramı Etkinlikleri’nde (15 Mart 2011, Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Konya) yapılan konuşma.
 54. Şizofreni etiyolojisi ve tedavisinde psikodinamik yaklaşımlar. 4. Şizofreni Akademisi’nde (27 Şubat- 1 Mart 2009 Belek/ Antalya) sunulan konferans.
 55. Karşılıksız aşk sendromu. V. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi’nde (13-15 Mart 2009, İstanbul, İTÜ Maslak Kampüsü) sunulan konferans.
 56. Plasebonun gücü nereden kaynaklanmaktadır? 3. Ulusal Psikofarmokoloji Kongresi’nde (12-15 Mart 2009, İstanbul, WOW Hotel) yapılan konuşma.
 57. Bipolar bozukluk manik epizodda BDNF düzeyleri ve tedavi ile değişimi. (Dr. S. Göka, Dr. Ç. Aydemir, Dr. S. Aksaray, Dr. E. Süer Yalçın, Dr. C. Kısa ile birlikte) Klinik Psikofarmokoloji Bülteni 19: Ek Sayı 1, Mart 2009:8. 3. Ulusal Psikofarmokoloji Kongresi’nde (12-15 Mart 2009, İstanbul, WOW Hotel) poster bildiri yarışması, birincilik ödülü.
 58. Cerrahide plasebo etkisinin önemi. (Dr. M. Beyazyüz ile birlikte) Klinik Psikofarmokoloji Bülteni 19: Ek Sayı 1, Mart 2009:204. Ulusal Psikofarmokoloji Kongresi’nde (12-15 Mart 2009, İstanbul, WOW Hotel) poster bildiri.
 59. Kafa travmasına bağlı frontal lob sendromu: Bir olgu sunumu. (Dr. G. Başefe, Dr. E. Ak, Dr. M. Beyazyüz ile birlikte) Klinik Psikofarmokoloji Bülteni 19: Ek Sayı 1, Mart 2009:208. Ulusal Psikofarmokoloji Kongresi’nde (12-15 Mart 2009, İstanbul, WOW Hotel) poster bildiri.
 60. Aripiprazol’un neden olduğu akut distoni ve akatizi. Bir olgu sunumu. (Dr. S. Doğan Bulut, Dr. V. Tüzer, D. S. Bulut ile birlikte) Klinik Psikofarmokoloji Bülteni 19: Ek Sayı 1, Mart 2009:259. Ulusal Psikofarmokoloji Kongresi’nde (12-15 Mart 2009, İstanbul, WOW Hotel) poster bildiri.
 61. Essitalopram ile gelişen hiperprolaktinemi olgusu: Ketiapin kullanımı bir seçenek olabilir mi? (Dr. G. Başefe, Dr. E. Ak, Dr. M. Beyazyüz ile birlikte) Klinik Psikofarmokoloji Bülteni 19: Ek Sayı 1, Mart 2009:272. Ulusal Psikofarmokoloji Kongresi’nde (12-15 Mart 2009, İstanbul, WOW Hotel) poster bildiri.
 62. Tedaviye dirençli obsesif kompulsif bozuklukta aripiprazol: Bir olgu sunumu. (Dr. S. Doğan Bulut, Dr. V. Tüzer, D. S. Bulut ile birlikte) Klinik Psikofarmokoloji Bülteni 19: Ek Sayı 1, Mart 2009:286. Ulusal Psikofarmokoloji Kongresi’nde (12-15 Mart 2009, İstanbul, WOW Hotel) poster bildiri.
 63. Psikodrama. “Psikoterapi Yöntemleri: Kuramlar ve Uygulama Yönergeleri” içinde. Köroğlu E, Türkçapar H (editörler), Boyut Psikiyatri Enstitüsü, Hekimler Yayın Birliği, 2009, ss.315-340.
 64. Stratejik bakışa psikolojik ve psikiyatrik bilginin katkısı. “Türkiye’de Stratejik Düşünce Kültürü ve Stratejik Araştırma Merkezleri: Başlangıcından Bugüne Türk Düşünce Kuruluşları” içinde. Kanbolat H, Karasar H.A (editörler), Nobel Kitabevi, Ankara, 2009, ss.233-243.
 65. Cumhuriyet kimliğinin sosyopsikolojisi. Stratejik Boyut 2009; 1:3: 89-97.
 66. Varoluşçu yaklaşıma göre depresyon ve tedavisi. Başka: Psikiyatri ve Düşünce Dergisi, Ocak-Nisan 2009; 2:1:120-136.
 67. Türkler ve fanatizm, fanatizmin psikolojisi. 18. Anadolu Psikiyatri Günleri’nde (17-20 Haziran 2009, Afyonkarahisar) yapılan konuşma.
 68. Yaşlı hastalarda ikincil mani nedenleri. Bir olgu sunumu. (Dr. Akdemir C., Dr. Keleş H., Dr. Özen Yalçın D. İle birlikte) Anadolu Psikiyatri Dergisi 10: Ek sayı 1, Haziran 2009:s.77. 18. Anadolu Psikiyatri Günleri’nde (17-20 Haziran 2009, Afyonkarahisar) poster bildiri.
 69. Şizofreni hastalarında silik nörolojik işaretler ve istemsiz hareketler. (Dr. Kurt A., Dr. Aydemir Ç., Dr. Göka S., Süer yalçın E. İle birlikte) Anadolu Psikiyatri Dergisi 10: Ek sayı 1, Haziran 2009:s.80. 18. Anadolu Psikiyatri Günleri’nde (17-20 Haziran 2009, Afyonkarahisar) poster bildiri yarışması ikincilik ödülü.
 70. Şizofrenide yaşam kalitesini yordayan etmenler zaman içinde değişir mi? Bir izlem çalışması. (Dr. Tüzer V., Dr. Kısa C., Dr. Aydemir Ç. İle birlikte) Anadolu Psikiyatri Dergisi 10: Ek sayı 1, Haziran 2009:s.88. 18. Anadolu Psikiyatri Günleri’nde (17-20 Haziran 2009, Afyonkarahisar) poster bildiri yarışması birincilik ödülü.
 71. Türk grup davranışı. Psikiyatride Sürekli Eğitim Kongresi’nde (25-28 Haziran 2009 İstanbul Marriott Hotel Asia) yapılan kurs çalışması.
 72. Psikoterapi eğitimi nasıl olmalı? 16. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi’nde (2-4 Haziran 2009, Safranbolu) yapılan konuşma.
 73. Ahlak: Geleneğin yaratıcı yenileyicisi ya da muhafazakar devrimin bekçisi. Muhafazakar Düşünce, 5(Kış-Bahar 2009):19-20:209-230.
 74. Gençlik başımda duman. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2009-2010 öğretim yılı üniversite yaşamına uyum dersi etkinlikleri kapsamında16 Eylül 2009’da verilen konferans.
 75. Varoluşçu psikoterapi. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, Psikoterapiler özel sayısı, 2009;2:2: 77-83.
 76. Fanatizmin psikodinamiği. (Dr. Göka S. ile birlikte) Anadolu Psikiyatri Dergisi 2009; 10(4):325-331.
 77. Türkler ve yenilik. Müsiad Çerçeve Dergisi. Eylül 2009, 52:92-97.
 78. Ölme: Ölümün ve Geride Kalanların Psikolojisi. Timaş Yayınları, İstanbul, 2009. (Bu kitap 2013 yılında 3. Baskıdan itibaren değişikliklerle ve Hoşçakal: Kayıp, Matem ve Hayatın Zorlukları adıyla yayınlanmıştır. 2018 yılında yeni baskısı Kapı Yayınları tarafından yapılmıştır.)
 79. Türk’ün Göçebe Ruhu. Timaş Yayınları, İstanbul, 2010. (2019 yılında Kapı Yayınları)
 80. Klozapin tedavisini pimozid ile güçlendirme yaklaşımı: Tedaviye dirençli bir şizofreni olgusu. (Dr. Alkan Akdağ H., Dr. Kısa C., Dr. Bekki G. İle birlikte) Nöropsikiyatri Arşivi 2010; 47:1:74-78.
 81. Bir hasta yabancı bir psikoterapist tarafından tedavi edilebilir mi? Gazi Günleri İnteraktif Eğitim Kongresi’nde yapılan konuşma. 31 Mart-4 Nisan 2010, Girne/KKTC.
 82. Obsesif-kompulsif bozuklukta bilişsel faktörlerin incelenmesi: Klinik örneklemde istem dışı düşünceler ve inanışlar. (Yorulmaz O., Baştuğ B., Tüzer V. İle birlikte) 16 Ulusal Psikoloji Kongresi’nde (14-17 Nisan 2010, Mersin Üniversitesi) sunulan poster bildiri.
 83. Marital adjustment and emotional symptoms in infertil couples: Gender differences. (Tüzer V., Tuncel A., Göka S., Bulut S. D., Yüksel F. V., Atan A. İle birlikte) Turkish Journal of Medical Science 2010; 40 (2):229-237.
 84. Su ile mahrem maceramız. Acta Turcica Temmuz 2010; 2:2:72-79. Türk Yurdu, Ağustos 2012; 32:26-30.
 85. Causal Attributions and Alexithymia in Female Patients With Fibromyalgia or Chronic Low Back Pain. (Tuzer V., Bulut S. D., Bastug B., Kayalar G., Bestepe E. İle birlikte) Nordic Journal of Psychiatry.
 86. Kültüre duyarlı yaklaşımın obsesif kompulsif bozuklukta önemi. (Dr. Beyazyüz M. İle birlikte) Anadolu Psikiyatri Dergisi 2010;11(4):360-366.
 87. Klozapine dirençli şizofreni hastalarında güçlendirme yaklaşımları: Bir gözden geçirme (Dr. Akdağ HA., Dr. Kısa C. İle birlikte) Anadolu Psikiyatri Dergisi 2010;11(4):343-350.
 88. Felsefesiz Dünyanın Bekçisi: Medya Modernliğin teknik ve medyatik varoluşu: Sunilik. Journal of Alternative Perspectives in Human Sciences 2010; 1 (1): 63-66.
 89. Psikoterapi ve anlam sorunu. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde (5-9 Ekim 2010, İzmir) yapılan panel konuşması.
 90. Büyük savrulma: Kimin hakkı var! Türkiye Psikiyatri Derneği Bülteni 2010; 3:2:22-25.
 91. Patient adherence and efficacy of quetiapine treatment in schizophrenia: results of a multicentre, naturalistic 6-month follow-up study. (Alptekin K, Aydin H, Gucer KM, Dilbaz N, Esendemir C, Oguz H, Arabul G, Aslaner F, Ayer A, Celiker AR, Cirit H, Pinar Z, Unal A. İle birlikte) Int Clin Psychopharmacol. 2010 Nov;25(6):342-8.
 92. Ölüm ve Yas. 10. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi’nde (28-30 Ekim 2010, Erzurum) verilen konferans.
 93. İyi kötü güzel. “Dünya Felsefe Günü Etkinliği”nde (22 Kasım 2010, DTCF Felsefe Bölümü) yapılan konuşma.
 94. Milletin organik aydını: Erol Güngör’ü örnek alarak ve O’nun hatırasına). “Prof Dr. Erol Güngör’ün Anısına Sosyal-Kültürel-Siyasal-Ekonomik-Dinsel Açıdan Türkiye’de Değişim Sempozyumu”nda (6-9 Aralık 2010, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Ankara) sunulan bildiri.
 95. Aşk Her Şeyi Affederse: Teknomedyatik Dünyada Aşk ve Ahlak. Timaş Yayınları, İstanbul, 2010.
 96. Babam bana bir şey söylemedi. Oğullar ve Babalar içinde, Hazırlayan: Ahmet Nezihi Turan, Gökhan Yavuz Demir, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2010, ss. 237-253.
 97. Yeni dünyada çocukluğun halleri. Dünyadan Büyüktür Çocuk içinde, Hazırlayan: Mustafa Ruhi Şirin, Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul, 2011, ss.233-243.
 98. Psikoloji ve tıp açısından beden. (Beyazyüz M. İle birlikte) Beden Sosyolojisi içinde, ed. Kadir Canatan, Açılım Yayınları, İstanbul, 2011, ss.371-392.
 99. Türklerin psikolojisi. III. Eğitimde Psikolojik Hizmetler Sempozyumu’nda verilen konferans (2-4 Nisan 2011, Fatih Üniversitesi, İstanbul). Türklerin psikolojisi. Bilkent Üniversitesi Psikoloji Kulübünce düzenlenen toplantıda verilen konferans (4 Kasım 2011, Ankara). Bahçeşehir Üniversitesi, Stratejik Araştırmalar Merkezi’nce düzenlenen sertifika programı (23-24 Aralık, 2011, İstanbul).
 100. Aşık olmak. Celal Bayar Üniversitesi Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi (Manisa, 6-8 Mayıs 2011) yapılan konuşma.
 101. Social-psychological analysis of Turks. International Medical Student Congress (Samsun, 6-8 Mayıs 2011), konferans.
 102. Tarih ve Psikolojik Bilimler: Bir İmkan Olarak Sosyal Psikoloji ve Psikodinamik Yaklaşım. “Türkiye’de Tarih yazımı” içinde. Engin V., Şimşek A. Editörler.Yeditepe Yayıncılık, İstanbul, 20011, ss.471-485.
 103. Biz seçimimiz yaptık ama ya dünya? Türkiye Günlüğü, sayı 106, Bahar 2011, ss.15-25.
 104. Kendine yabancılaşmış bir kavram: Yabancılaşma. Psikeart, Eylül-Ekim 2011, 68-74.
 105. Waist measures and metabolic indices in psychotic patient using antipsychotic drugs. (Cebeci S., Kayar E., Taşkın B. ile birlikte) the 17thWONCA Europe Conference in Warsaw, Poland 2011’da sunulmuş sözel bildiri.
 106. Evaluating the anxiety states of the families with asthmatic children and the ways how these families cope with stres. (Cebeci S., Dolar E., Dallar Y. İle birlikte) the 17thWONCA Europe Conference in Warsaw, Poland 2011’da sunulmuş poster bildiri.
 107. Yaşadığımız dünya aileye karşı mı? VI. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi (14-16 Ekim 2001 İstanbul)’nde sunulan konferans.
 108. Psikoterapi dünyayı değiştiremez ama… 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde (26-30 Ekim 2011, Antalya) sunulan panel konuşması. Uluslar arası Grup Psikoterapileri ve Psikodrama Dergisi, 2013;1:8-10.
 109. Yaşarken ölmek. Ölüm Sanat ve Mekan Sempozyumu’nda (4-5 Kasım 2010, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul) yapılan konuşma. “Ölüm Sanat Mekan” içinde. Der. G. G. Acar, Kasım 2011, Dakam Yayınları, İstanbul, ss. 61-64.
 110. Geçimsizler: Kişilikleri Tanıma ve Geçinmeyi Kolaylaştırma Kitabı. (Dr. M. Beyazyüz ile birlikte) Timaş Yayınları, İstanbul, 2011; Kapı Yayınları, 2019.
 111. Cerebellar contusion presenting with psychiatric symptoms and cerebellar cognitive affective syndrome: A case report. (Tıkır B., Aydemir M.Ç, Duran S. ) ile birlikte 4. International Congress on Psychopharmacology (23-27 Kasım 2011; Belek-Antalya) poster bildiri. Bulletin of Clinical Psychopharmocology, 21, supplement 2, December 2011, 138.
 112. İnsanın iki büyük ayrılığı. Uluslar arası Eğitimde Kalite Kongresi’nde (2-4 Aralık, 2011, Konya) ; 2. Bursa Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri’nde (25-26 Mayıs 2013, Bursa) ve “Benliğim ne kadar benden?” konulu 1. Ulusal Nöropsikofelsefe Sempozyumu’nda (7-8 Kasım 2013, Üsküdar Üniversitesi) yapılan konuşma. http://www.yenidunyadergisi.com/yazi.php?id=558
 113. Müslüman toplumda demokrasi ve özgürlük. Türkiye Günlüğü, sayı 108, Güz 2011, 63-69.
 114. Göçün ve Türk göçebeliğinin psikolojisi. (M. Beyazyüz ile birlikte) “Mehmet Eröz Armağanı” içinde, Hazırlayanlar. M. Aksoy, O. Yorulmaz, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2011, ss.123-141.
 115. Modern hayatta değişen anne-baba-çocuk rolleri. “Tükenen/Tüketilen Kadın Sorununa Yeni Bir Bakış Sempozyumu”nda (25 Şubat 2012-KASAD/İstanbul Ticaret Üniversitesi) yapılan konuşma. Türkiye Günlüğü 116; Güz 2013; 67-72
 116. Depresyonlarda hangi psikoterapötik yaklaşımlar, ne zaman ve ne şekilde uygulanmalıdır? Yöneticiliğini yaptığım “Depresyon ve tedaviside 2012 yılında önerilen güncel tedavi yaklaşımları ve tartışmalı konular” panelinde yapılan konuşma. Psikiyatri Akademisi, İnteraktif Psikiyatri Eğitim Günleri, 5-8 Nisan 2012, Belek Antalya.
 117. 391. Psikolojik bilimler insan hakları konusunda ne söyler? (11 Ocak 2012 TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’ndaki konuşma metni) Türkiye Günlüğü, Kış 2012, 109:37-48.
 118. “Kişilikleri tanıma ve geçinmeyi kolaylaştırma” Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde 17 Nisan 2012 günü verilen konferans.
 119. Yoksul ailelerin güzel kızları ve beş eksenli tanı sistemi. (Dr. V. Tüzer ve Dr. E. Yıldızgören ile birlikte) Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu’nda (27-28 Nisan 2012, Ankara) sunulan bildiri. Kongre Kitabı, ss.103-109.
 120. Psikoloji ve Siyaset Arasında. Yarın Yayınları, İstanbul, 2012.
 121. Biyopsikososyal yaklaşım, gerçek mi efsane mi? 12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi’nde –İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi, 13-15 Eylül 2012- verilen konferans.
 122. Çağımızda kadın-erkek ilişkileri ve eş terapilerinde yeni çağın sorunları. 3. Dışkapı Psikiyatri Günleri’nde (2-4 Kasım 2012 Konya) yapılan konuşma.
 123. Gerçek İnsanın Yüzünde Yazar mı? Batı, İslam ve Bilim Dünyasında Kişiliği Yüzden Tanımak. (M. Beyazyüz ile birlikte) Timaş Yayınları, İstanbul, 2012.
 124. Mourning, culture and religious beliefs. (B. Tıkır ile birlikte) I. International Conference On Cultural Psychiatry In Mediterrenean Countries (Tel Aviv, Israel/6-7 November, 2012) de sunulan bildiri.
 125. Messianic Claimants and Psychopathology ın Islamic Culture. (O. Yirun ile birlikte) I. International Conference On Cultural Psychiatry In Mediterrenean Countries (Tel Aviv, Israel/6-7 November, 2012) de sunulan bildiri.
 126. İnternet bağımlılığı gerçek mi, efsane mi? (B. Tıkır ile birlikte) Eğitime Bakış, 8:24: Ekim-Kasım 2012, s.35-39.
 127. Hasta Bedenin Ruhu. (M. Beyazyüz ile birlikte) CK Yayınları, Ankara, 2012.
 128. Gabapentin Bağımlılığı: Bir vaka sunumu. (Dr. E. Merve Kalyoncu ile birlikte) 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde (9-13 Ekim 2012 Bursa) poster bildiri olarak sunulmuştur.
 129. Peripheral edema associated with trazadone: A case report. (Dr. G. Balcı ve Dr. B. Tıkır ile birlikte) Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2012;22(Suppl.1):568.
 130. Depresyondan demansa: Bir frontal menengiom vaka sunumu. (Dr. B. Tıkır ile birlikte) 12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi’nde (İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi, 13-15 Eylül 2012) poster bildiri olarak sunulmuştur.
 131. Düştüğümüz yerden ayağa kalkmak ya da aydın sorunu. Kamuda Sosyal Politikalar Dergisi. 2012;22:8-14.
 132. Psikoterapi dünyayı değiştiremez ama… Uluslar arası Grup Psikoterapileri ve Psikodrama Dergisi, 2013;1:8-10.
 133. Çağdaş Müslüman’ın kimlik krizi. Almıla, bahar 2013; 18:104-109.
 134. Poliklinik yapan hekimler, başka bir olanak olmadığı durumda, kendi poliklinik şartlarında “dinamik psikoterapi” uygulamasını nasıl gerçekleştirir? Psikiyatri Akademisi İnteraktif Eğitim Kongresi’nde (4-7 Nisan 2013, Cratos Hotel, Girne, Kıbrıs) yapılan panel konuşması.
 135. Sağlık ortamında şiddet. TPD 17. Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’nda (10-13 Nisan 2013, Antalya) sunulan bildiri. (Bu bildiri 22 Kasım 2012 TBMM Sağlık Çalışanlarına Şiddeti Araştırma Komisyonu’nda yapılan konuşmadan derlenmiştir.)
 136. Kültür ve somatizasyon. (Dr. M. Beyazyüz ile birlikte) TPD 17. Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’nda (10-13 Nisan 2013, Antalya) sunulan bildiri. Psikiyatride Güncel, Bahar 2013; 3:1:17-27.
 137. Hayatın Anlamı Var mı? Timaş Yayınları, İstanbul, 2013. (2019’da Kapı Yayınları).
 138. Akışkan sınırlar: Bir modern ilişki eleştirmeni olarak Bauman. “Bauman Sosyolojisi” kitabında. Derleyen: Zülküf Kara, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2013, s.189-208.
 139. Türk-Ermeni sorununun psikolojik boyutu. (Dr. M. Beyazyüz ile birlikte) Ermeni Araştırmaları, 44, 2013: 123-165.
 140. Şiddet yaşam kültürümüzden besleniyor. Numune Sağlık, Mayıs-Haziran 2013: 16-20.
 141. Hekime ve sağlık çalışanına yönelik şiddet. (Dr. M. Beyazyüz, Dr. O. Yirun ile birlikte) Numune Sağlık, Mayıs-Haziran 2013: 20-28.
 142. Ne akilem ne divane. Türkiye Günlüğü, İlkbahar 2013, 114: 36-42.
 143. İkinci ve üçüncü dalga psikoterapiler. 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde (24-28 Eylül 2013 İzmir) yapılan konuşma.
 144. Obsesif-kompulsif bozukluğu olan hastalarda yanlış yorumlama, inançlar ve düşünce kontrol yöntemleri. (Psk. O. Yorulmaz, Psk. G. Baştuğ, Dr. V. Tüzer ile birlikte) Anadolu Psikiyatri Dergisi 2013; 14:183-191.
 145. Psikotik Bozukluk İle Başvuran Bir Sheehan Sendromu Vakası (Baise Tıkır, M. Çiğdem Aydemir, Şahin Gürkan ile birlikte) 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde (24-28 Eylül 2013, İzmir) poster bildiri.
 146. Acil Psikiyatri Kliniğine Başvuru Sonrası Tanı Alan Huntington Hastalığı Olgusu. Gamze Erzin, Gül Yalçın Çakmaklı, Makbule Çiğdem Aydemir ile birlikte) 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde (24-28 Eylül 2013, İzmir) poster bildiri.
 147. A Fahr’s Disease Case Presented With Psychotic Manic Epizode. (Baise Tıkır, Nazmi Çağlar, Makbule Çiğdem Aydemir ile birlikte) Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi’nde (30 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya) poster bildiri.
 148. “İki Türkiye” mi, millet omurgası mı? Türkiye Günlüğü, Yaz 2013;115:5-9.
 149. Öfke kardeşliği: Gezi’nin psikolojik analizi. 9 Kasım 2013’te İstanbul Bilim ve Sanat Vakfı Küresel Araştırmalar Merkezi’nde; 16 Kasım 2013’te Ankara şehir ve Medeniyet Derneği’nde verilen konferans.
 150. Siyasal ve toplumsal olaylara bakarken psikolojiden bir kilit kavram: Fanatizm. ASEM Yayınları, Kasım 2013 Analiz kitabı, Ankara.
 151. Değişen dünyada aile olmak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi Kültür Merkezi’nde 4 Aralık 2013 günü verilen konferans.
 152. Ölüm ve yaşam. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Yılı açılışında (13 Aralık 2013) verilen konferans.
 153. Modern hayatta değişen anne-baba-çocuk rolleri. Türkiye Günlüğü 116; Güz 2013; 67-72
 154. Türklerin Topluluk Psikolojisi ve Algılama. 15 Şubat 2014 Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü’nün yapmış olduğu Algılama Yönetimi Sertifika Programı’nda verilen Konferans.
 155. Zeval bulmasın diye dua edilen devlet. Türkiye Günlüğü 117; Kış 2014; 26-31.
 156. Ülkemizde psikoterapi uygulamalarında yaşadığımız zorluklar, sorunlar ve başa çıkma yolları nelerdir? Psikiyatri Akademisi İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi’nde (3-6 Nisan 2014, Girne/Kıbrıs.) yapılan konuşma.
 157. İnanç, ibadetler ve psikolojimiz. I. Ulusal Maneviyat Sempozyumunda (13 Mayıs 2014, Kayseri) sunulan bildiri. Bildiriler Kitabı, Erciyes Üniversitesi Yayınları, s.109-114.
 158. Persistent genital arousal disorder due to duloxetine withdrawal
  (Eser Türkkan, Şafak Yalçın Şahiner, Elif Tatlıdil Yaylacı, Onur Yirün ile birlikte) 16-20 Nisan 2014, Antalya 6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi’nde poster bildiri olarak sunulmuştur.
 159. A Suicide attempt, not taking but saving a life. (Eser Türkkan, Elif Tatlıdil Yaylacı, Şafak Yalçın Şahiner, Merve Cingi Külük ile birlikte)
  16-20 Nisan 2014, Antalya 6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi’nde poster bildiri olarak sunulmuştur.
 160. The Sociodemographic and Alcohol-Substance Usage Characteristics of Patients, Applied to Alcohol and Drug Addiction Treatment Center of an Education and Research Hospital. (Ömer Asan, Baise Tıkır ile birlikte) 16-20 Nisan 2014, Antalya 6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi’nde poster bildiri olarak sunulmuştur.
 161. Psychotic Mania after the Use of Slimming Pill that contain Açai Berry: Case Report. (Baise Tıkır, Şafak Yalçın Şahiner ile birlikte) 16-20 Nisan 2014, Antalya 6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi’nde poster bildiri olarak sunulmuştur.
 162. Affecting Factors of Depression in Acute Phase After Stroke. (Baise Tıkır, Emine Merve Akdağ, Şahin Gürkan, Songül Arslan, Emine Yıldızgören, Zeynep Neşe Öztekin ile birlikte) 16-20 Nisan 2014, Antalya 6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi’nde poster bildiri olarak sunulmuştur.
 163. Varenicline Induced Mania a Case Report And Literature Review.
  (Hüseyin Keleş, Abdurrahim Bakırhan, İsmail Özver ile birlikte) 16-20 Nisan 2014, Antalya 6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi’nde poster bildiri olarak sunulmuştur.
 164. Association between low serum vitamin D levels and disease activity in patients with schizophrenia. (Rabia Nazik Yüksel, Neslihan Altunsoy, Baise Tıkır, Kübranur Ünal, Merve Cingi, Makbule Çiğdem Aydemir ile birlikte) 16-20 Nisan 2014, Antalya 6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi’nde poster bildiri olarak sunulmuştur.
 165. Sexual functions and prolactin levels in patients with bipolar disorder: a preliminary study. (Rabia Nazik Yüksel, Elif Tatlıdil Yaylacı, Emine Merve Akdağ, Adem Demirci, Gamze Erzin, Çiğdem Aydemir ile birlikte) 16-20 Nisan 2014, Antalya 6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi’nde poster bildiri olarak sunulmuştur.
 166. Transdermal fentanyl dependency in the treatment of cancer pain: a case report. (Gamze Erzin, Merve Cingi Külük, Duygu Şahin, Salih Cihat Paltun, Rabia Nazik Yüksel, Makbule Çiğdem Aydemir ile birlikte) 16-20 Nisan 2014, Antalya 6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi’nde poster bildiri olarak sunulmuştur.
 167. Herpes encephalitis presenting as delirium: Case report. (Emine Merve Akdağ, Hilmi Akdağ, Baise Tıkır,Makbule Çiğdem Aydemir ile birlikte) 16-20 Nisan 2014, Antalya 6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi’nde poster bildiri olarak sunulmuştur.
 168. Yeni Türkiye adım adım şekilleniyor. Yeni Türkiye, 56, 2014: 267-272. http://yeniturkiye.com/PDF/56.267-272.pdf
 169. “Increased serum dehydroepiandrosterone sulfate in the first episode but not in subsequent episodes in male patients with schizophrenia” (Beyazyüz M, Albayrak Y, Beyazyüz E, Unsal C ile birlikte) Neuropsychiatr Dis Treat. 2014 Apr 29;10:687-93. doi: 10.2147/NDT.S61406. eCollection 2014.

444. Kişilikler tanıma ve geçinmeyi kolaylaştırma. Ufuk Üniversitesi Nöropsikiyatri Günleri’nde verilen konferans. 22 Mayıs 2014, Ankara.

 1. Düştüğümüz yerden kalkmak. Aydın problemi. 3 Haziran 2014, Ankara Birlik Vakfı’nda verilen konferans.
 2. Hekimlik psikolojisi. ‘Türkiye’de hekim olmak’ Sempozyumu’nda (6 Haziran 2014, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Konya) yapılan konuşma.
 3. Kişilik bozuklukları ve psikoterapi. 7. Ulusal Anksiyete Kongresi’nda (18-21 Eylül 2014, Girne) yapılan konuşma.
 4. Correlation between total vitamin D levels and psychotic psychopathology in patients with schizophrenia: therapeutic implications for add-on vitamin D augmentation. (Rabia Nazik Yüksel, Neslihan Altunsoy, Baise Tikir, Merve Cingi Külük, Kubranur Unal, Sema Goka, Cigdem Aydemir ile birlikte) Therapeutic Advances in Psychopharmacologypublished online 20 October 2014.
 5. Psikiyatrik Belirtilerle Başvuran bir Lyme Olgusu. (Şahin Gürkan, Elif Tatlıdil Yaylacı, Bengisu Yıldırır, Şafak Yalçın Şahiner ile birlikte) 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde (12-16 Kasım 2014, Antalya) sunulan poster bildiri.
 6. Değerler eğitimi ve kişilik gelişimi. SEDEP (Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi, 9-10 Aralık 2014, Konya) Çalıştayı’nda yapılan konuşma.

451.The Effects of Prolactin-Raising and Prolactin-Sparing Antipsychotics on Prolactin Levels and Bone Mineral Density in Schizophrenic Patients. (Doğan Bulut S, Bulut S, Tüzer V, Ak M, Ak E, Kisa C, Aydemir Ç. İle birlikte) Noro Psikiyatr Ars. 2014 Sep;51(3):205-210. 

452 Mehdilik iddiası ve psikopatoloji. Türkiye Günlüğü, Güz 2014, sayı:120: 29-34. Ayrıca 2. Maneviyat Psikolojisi Sempozyumu’nda (13-14 Mayıs 2015, Kayseri, Erciyes Üniversitesi) sunulan bildiri.

 1. Felsefesiz dünyanın bekçisi medya. Medya ve Din Sempozyumu’nda (İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2-4 Nisan 2015, İstanbul) yapılan konuşma. Sempozyum Bildirileri Kitabı, s.12-131.
 2. Neden Fanon gibi hissediyorum. 15. Bursa Edebiyat Günleri’nde (7-9 Mayıs 2015) Yapılan konuşma. Bildiri Kitabı, s.122-126.
 3. Türkler ve Ermeniler, bakmayın başkasına! Türkiye Günlüğü, Kış 2015, sayı:121: 92-96.
 4. Bir AMATEM Birimine Başvuran Alkol ve Madde Kullanım Bozukluğu olan Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri. (Asan Ö, Tıkır B, Okay İ.T ile birlikte) Bağımlılık Dergisi – Journal of Dependence. 2015; 16(1): 1-8.
 5. Psikotik Bozukluk ve Sheehan Sendromu: Etiyoloji mi, Eştanı mı? Bir Olgu Sunumu. (Dr. B. Tıkır, Dr. M. Ç.Aydemir, Dr. Ş. Gürkan ile birlikte.) Türk Psikiyatri Dergisi 2015;26(2):142-5:142-145.
 6. 7 Haziran Dersleri. Türkiye Günlüğü, Bahar 2015, sayı:122: 8-14.
 7. TNF-related weak inducer of apoptosis (TWEAK) levels in schizophrenia. (Tatlıdil Yaylacı E,Yüksel RN,Ünal KAltunsoy NCingi MYalçın Şahiner ŞAydemir MÇ ile birlikte.) Psychiatry Res. 2015 Oct 30;229(3):755-9
 8. Sevoflurane versus propofol for electroconvulsive therapy: effects on seizure parameters, anesthesia recovery, and bispectral index. (Melekşah Pekel , Nadide Aysun Postacı , İsmail Aytaç , Derya Karasu, Hüseyin Keleş, Özlem Şen, Bayazit Dikmen ile birlikte). Turk J Med Sci (2016) 46: 756-763.
 9. Psikotik belirtili manik hecme ile başvuran bir Fahr hastalığı vakası. (Tıkır B. İle birlikte) Journal of Mood Disorders. http://www.jmood.org/pdf/TR-JMOOD-d447723b.pdf
 10. Yaşarken ölmek. IV. Ilgaz Felsefe Günleri Sempozyumunda (7-9 Ekim 2015, Kırıkkale Üniversitesi) verilen açılış konferansı.
 11. Premorbid Personality Disorders in Male Schizophrenic Patients with or without Comorbid Substance Use Disorder: Is Dual Diagnosis Mediated by Personality Disorder? (Neslihan Altunsoy, Şafak Yalçın Şahiner, Merve Cingi Külük, Tuncer Okay, Semra Ulusoy Kaymak, Çiğdem Aydemir ile birlikte) Noro Psikiyatr Ars. 2015 Sep;52(3):303-308.
 12. Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastalarda İçselleştirilmiş Damgalanma Düzeylerinin Bazı Tanı Grupları, Sosyodemografik Özellikler ve Benlik Saygısı ile İlişkisi (Murat Beyazyüz, Elmas Beyazyüz, Yakup Albayrak, Saliha Baykal ile birlikte) Yeni Sempozyum Dergisi 2015; 53(2):2-13.
 13. Ermeni toplumunun psikolojisi. (M. Beyazyüz ile birlikte) Tezkire Dergisi 53, Ağustos-Eylül 2015, 123-153.
 14. Seçimin en önemli sonucu. Türkiye Günlüğü, Güz 2015, 124:24-27.
 15. Aliya, her geçen gün daha çok anlayacağız seni! Hece Dergisi, Aliya İzzetbegoviç Özel Sayısı, Ocak 2016, 229:272-290.
 16. Oksitosin ve bağlanma. 1. Psikiyatri Zirvesi, 8. Ulusal Anksiyete Kongresi’nde (2-6 Mart 2016, Belek, Antalya) yapılan konuşma ve sunulan metin.
 17. A case of catatonia with atypical clinical presentation. (Dr. Ö. Asan, Dr. B. Tıkır, Dr. E. Tatlıdil Yaylacı ile birlikte) 8. Uluslararası Psikofarmokoloji Kongresi’nde (20-24 Nisan 2016; Lara/Antalya) sunulan poster bildiri.
 18. Aripiprazole augmentation in treating kleptomania. A case report. (Dr. R. Nazik Yüksel, Dr. E. M. Akdağ ile birlikte) 8. Uluslararası Psikofarmokoloji Kongresi’nde (20-24 Nisan 2016; Lara/Antalya) sunulan poster bildiri.
 19. Adherence to long acting treatments in patients with schizophrenia: A retrospective analysis. (Dr. R. Nazik Yüksel, Dr. V.O. Kotan, Dr. M. Yiğit, Dr. G. Erzin, Dr. D. Şahin, Dr. G. Özkaya, Dr. M. Ç. Aydemir ile birlikte) 8. Uluslararası Psikofarmokoloji Kongresi’nde (20-24 Nisan 2016; Lara/Antalya) sunulan sözel bildiri.
 20. Reversible cycloplegia caused by duloxetine. A case report. (Dr. R. Nazik Yüksel ve Dr. O. V. Kotan ile birlikte) 8. Uluslararası Psikofarmokoloji Kongresi’nde (20-24 Nisan 2016; Lara/Antalya) sunulan poster bildiri.
 21. Symptomatic hyperammoniemia associated with valproic acid use in bipolar disorder: A case report. (Dr. E. M. Akdağ, Dr. V. O. Kotan, Dr. S. S. Sevinç ile birlikte) 8. Uluslararası Psikofarmokoloji Kongresi’nde (20-24 Nisan 2016; Lara/Antalya) sunulan poster bildiri.
 22. Relation of internalized stigma in heroin addicts with treatment motivation, perceived social support and depression and anxiety levels. ((Dr. E. M. Akdağ, Dr. V. O. Kotan, Dr. B. Tıkır, Dr. M. Ç. Aydemir, Dr. İ. T. Okay ile birlikte) 8. Uluslararası Psikofarmokoloji Kongresi’nde (20-24 Nisan 2016; Lara/Antalya) sunulan sözel bildiri.
 23. Hayatın Anlamı var mı? 1. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi’nde (28-30 Nisan 2016; Üsküdar Üniversitesi/İstanbul) verilen konferans.
 24. Manevi topluluklar ve psikolojik sağlık. 3. Maneviyat Psikolojisi Sempozyumu’nda (11-12 Mayıs 2016, Erciyes Üniversitesi/Kayseri) yapılan konuşma. (Manevi topluluklar ve psikolojik sağlık. “II. Maneviyat Psikolojisi” içinde (s. 65-71). Editör Mustafa Atak, Elit Kültür/Türdav Yayınları, İstanbul, 2017.)
 25. Psychosis and mega cisterna magna: Case report. (G. Erzin, A. Demirci, D. Cılız, S. Göka, Ç. Aydemir ile birlikte) European Psychiatry, 2016, 33, Supplement, s613-s614.
 26. A delusional parasitos case responding to low dose risperidone treatment. Düşünen Adam: Journal of Psychiatry & Neurology, 2016, 29:3:266-270.
 27. “Biz’i ‘biz’ yapan neyse onu korumaya çalıştık.” “15 Temmuz Darbe Girişimi: Uzun gecenin Kısa Tarihi” içinde. Editorler: B. B. Özipek & Y. Abayhan. Kadim Yayınları, Ankara, 2016.
 28. Kapalı yapılarda zihniyet ve işleyiş. (Panel yöneticisi ve konuşmacı) 2016 Liberal Düşünce Kongresi, 22-23 Ekim, Ankara.
 29. Mutedil Müslümanlar ve Günümüzdeki Düşmanları: Psikolojik Yönleriyle Fanatizm, Mehdilik İddiası, Modern Haşhaşilik, DAEŞ ve islamofobi. Kapı Yayınları, İstanbul, 2016.
 30. Militan ezoterizm. 2 Aralık 2016’da İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı’nda 102. Dönem kaymakamlık Kursu’nda verilen konferans.
 31. Birey ve radikalleşme. “Radikalleşme, şiddet içeren aşırılık ve terörizm” ana temalı I. Uluslararası Antalya Güvenlik Sempozyumu’nda, oturum moderatörlüğü. 2-4 Aralık 2016, Belek/Antalya.
 32. Mazlumların sessiz kalmama ihtimali. 15 Temmuz’un ışığında Türkiye Sempozyumu (7 Aralık 2016, Ankara/Cumhurbaşkanlığı Küllliyesi) “15 Temmuz’u tarihin bir kırılma anı olarak okuma” oturumunda yapılan konuşma.
 33. Nitrik oksit sentaz-1 (NOS1) Ekzon 1F-VNTR gen polimorfizmi’mi,n alkol bağımlılığı, DEHB ve dürtüsellik ilişkisi. (İ. Karakaya, Ş.C. Gürsel, Y. Ayhan, B.D. Uluğ, M.Ö. Babaoğlu, B. Demir ile birlikte) 10. Ulusal Alkol ve madde Bağımlılığı Kongresi (14-17 Aralık 2016, belek/Antalya) sunulan sözel bildiri. (Bu bildiri, aynı kongrenin düzenlemiş olduğu “En İyi Bildiri Ödülü”ne ve “Genç Araştırmacı Özel Ödülü”ne layık görülmüştür.
 34. Alkol bağımlılarında ve yakınlarında yaşam kalitesi ve ağrı algısının sağlıklı kontrol grubuna göre karşılaştırılması. (İ.E. Ertek, M.E. Taner, R.N. Yüksel, V.O. Kotan ile birlikte) 10. Ulusal Alkol ve madde Bağımlılığı Kongresi (14-17 Aralık 2016, belek/Antalya) sunulan sözel bildiri.
 35. Yatarak alkol tedavisi alan hastaların motivasyon ve aşermelerinin kişilik özellikleri, bağımlılık şiddeti ile ilişkisi. (G. Erzin, İ. Dağlar, M.C. Yirun, İ.T. Okay ile birlikte) 10. Ulusal Alkol ve madde Bağımlılığı Kongresi’ndeki (14-17 Aralık 2016, belek/Antalya) sunulan sözel bildiri.
 36. Bağımlılıkta psikososyal yaklaşım ve güncel bilgiler. 10. Ulusal Alkol ve madde Bağımlılığı Kongresi’ndeki (14-17 Aralık 2016, Belek/Antalya) panelin moderatörlüğü.
 37. Evaluation of oxidative stress in bipolar disorder in terms of total oxidant status, total antioxidant status, and oxidative stress ındex. (Cingi Yirün M,Ünal K,Altunsoy Şen NYirün OAydemir Ç. İle birlikte)  Noro Psikiyatr Ars. 2016 Sep;53(3):194-198.
 38. Gómez-López-Hernández Syndrome: A case with schizophrenia.(Erzin G, Sücüllü Karadağ Y, Sözmen Cılız D, Yirun O, Cingi M, Çiğdem Aydemir M, Ak F ile birlikte) Biol Psychiatry. 2016 Aug 15;80(4):e25-7. 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde (12-16 Kasım 2014, Antalya) sunulan poster bildiri.
 39. Factors Associated with Depression in Patients with Schizophrenia (Gülcan Balcı, Gözde Başefe Öter, Hatice Alkan Akdağ, Alper Bekki, Cebrail Kısa ile birlikte) Journal of Mood Disorders (JMOOD) 2016;6(2):54-62
 40. “Göçebe ve sözlü kültürün mirasının Türk modernleşmesi açısından mahzurları.” III. Milli Kültür Şurası’nda (3-5 Mart 2017 İstanbul), üyesi olunan “Kültür Politikaları Komisyonu’nda yapılan konuşma.
 41. Psikiyatristten politikacı olur mu? II. Psikiyatri Zirvesi’nde (8-12 Mart 2017 Antalya) yapılan panel konuşması.
 42. İnternet ve Psikolojimiz: Teknomedyatik Dünyada İnsan. Kapı Yayınları, İstanbul, 2017.
 43. On terrorist and the meaning of life. (oral presentation) 9th International Congress on Psychopharmacology & 5th International Symposium on Child and AdolescentPsychopharmacology. April 26-30 2017, Antalya/Turkey. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/24750573.2017.1314599 no:404.
 44. The psychology of July 15. (oral presentation) 9th International Congress on Psychopharmacology & 5th International Symposium on Child and AdolescentPsychopharmacology. April 26-30 2017, Antalya/Turkey. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/24750573.2017.1314599 no:576.
 45. The patient unceasingly spinning around herself: OCD? Psychosis? (Alper Bülbül, Sevilay Güneş, Rabia Nazik Yüksel, M.Çiğdem Aydemir ile birlikte) 9th International Congress on Psychoharmacology & 5th International Symposium on child and Adolescent psychopharmacology. April 26-30 2017, Antalya/Turkey. Poster bildiri.
 46. Lata-onset Obsessive-compulsive Disorder Following Cerebrovascular Event: A Case Report. (Diğdem Göverti, Rabia Nazik Yüksel, Alper Bülbül, Makbule Çiğdem Aydemir ile birlikte) 9th International Congress on Psychoharmacology & 5th International Symposium on child and Adolescent psychopharmacology. April 26-30 2017, Antalya/Turkey. Poster bildiri.
 47. Reversible cycloplegia caused by duloxetin: A case report. (Rabia Nazik Yüksel, Vahap Ozan Kotan ile birlikte) Psychiatry and Clinical Psychopharmacology (2017): 1-2.
 48. Serum TNF-related weak inducer of apostosis (TWEAK) and TNF-related apostosis- inducing ligand (TRAIL) levels of patients with bipolar disorder in manic episode, in remission and healty controls. (Merve Cıngı Yirun, Onur Yirun, Kübranur Ünal, Rabia Nazik Yüksel, Neslihan Altunsoy, Elif Tatlıdil Yaylacı, Makbule Çiğdem Aydemir ile birlikte) Psychiatry Research
 49. Thiol/disulphide homeostasis in men with heroin addiction. (V.O. Kotan, F.M. Yılmaz, S. Neşelioğlu, O. Erel, I.T. Okay, S. Kiral, A. Bakırhan ile birlikte)Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2017; 30:95-100.
 50. Mental sağlık alanında araştırmalarda yaşanan etik sorunlar (Dr. A. Çöpür ile birlikte) Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, Yaz 2017, 43:28-32.
 51. Minnet ve şükür. 4. Ulusal maneviyat Psikolojisi Sempozyumu’nda (14-15 Ekim 2017, İstasnbul) sunulan bildiri.
 52. High Neutrophil-lymphocyte ratio in schizophrenia independent of infectious and metabolic parameters. Nordic Journal Of Psychiatry.
  SPSC-2017-0184.
 53. Kannabis ve sentetik kannabinoid bağımlılarında klinik belirtiler ve disosiyatif belirti düzeyleri ilişkisi (Dr. Bengü Yücens, Dr. V. Ozan Kotan, Dr. İ. Tuncer Okay ile birlikte) 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi’nde sunulan poster bildiri. 23-26 Kasım 2017, Antalya.
 54. Bağımlılık tedavisinde başarıyı arttırmak için. Panel yöneticiliği. 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 23-26 Kasım 2017, Antalya.
 55. Psikiyatri hemşireliği bağlamında psiko-onkoloji. Panel yöneticiliği. 2. Psiko-onkoloji Günleri, 29 Kasım-1 Aralık, Ankara.
 56. Serum glial cell line-derived neurotrophic factor levels and impulsivity in heroin addiction: a cross-sectional, case-control study of 129 heroin addicts. (V.O Kotan, R.N. Yüksel, Z. Kotan, İ. T. Okay, C. Topçuoğlu, G. Ozkaya, Ş. Bayram ile birlikte). Psychiatry and Clinical Psychopharmacology; 28:2131-135. 2018. Bu makaleye International Congress on 11 th Psychopharmacology’de (18-21 April 2019, Antalya) “outstanding research article awards of Psychiatry and Clinical Psychopharmacology (volüme 28)” yarışmasında birincilik ödülü verilmiştir.
 57. “Ruh” (zihin)- “beden” (beyin) problemi. Dini Düşüncede Gelenek, Dönüşüm ve Gelecek” içinde. Ş. A. Düzgün, T. Günal (editör) Endülüs Yayınları, İstanbul, 2017, s. 207-225. (Bu çalışma 16.01.2017-15.12.2017 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı’nda yürütülen “Tematik Kelam Toplantıları-2” projesinin yayınıdır.)

  510. Associaton of serum brain derived neurotropic factor with duration of drug naive period and positive-negative symptom scores in drug naives chizophrenia. (A.Bakırhan, S. Y. Şahiner, V. Şahiner, Y. Şafak ile birlikte) PLoSOne, 2017 Dec 29; 12 (12).

 58. Differences in sociodemographic characteristics, clinical features and serum liver function tests of male cannabis and synthetic cannabinoid users. Kotan Vahap O.,Yücens Bengü , Kotan Zeynep, Özkaya Güven, Okay İhsan T.,Tıkır B. İle birlikte. Anatolian Journal of Psychiatry 2017, DOI: 10.5455/apd.260524.
 59. Mutlak anlamda iyi olan tek erdem. 1. Adalet Şurası (10-11 Aralık 2018, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi/Ankara), “Adaletin Sosyolojisi, Adaletin Psikolojisi” panelinde yapılan konuşma.
 60. Thiol/Disulphide homeostasis in bipolar disorder. ( G. Erzin, V. O. Kotan, C. Topçuoğlu, G. Özkaya, Ö. Erel, R. N. Yüksel, E. Ürer, M. Ç. Aydemir, ile birlikte) Psychiatry Research. 261, March 2018, 237–242.
 61. İlmi firaset hakkında samimi bir uyarı. “Padişahlar ve Fizyonomi- Kıyafetü’l-İnsaniyye Fi Şemaili’l-Osmaniyye” içinde. Seyyid Lokman Çelebi, Yazıgen Yayıncılık, İstanbul, Kasım 2016, 13-31.
 62. “Ruh” (Zihin)- “Beden” (Beyin) problemi. “Dini Düşüncede Gelenek, Dönüşüm ve Gelecek” içinde. Editorler: Şaban Ali Düzgün, Tuğba Günal. Endülüs Yayıncılık, İstanbul, 2017, 207-225.
 63. A case of early-onset tardive dyskinesia with paliperidone palmitate, D. Goverti, N. Ozcelik, H. Kaya ile birlikte. 26th European Congress of Psychiatry- Paris, February 2018. Uluslararası bilimsel kongrede sunulan poster.
 64. Aminoacylase-1: A new potential biomarker for schizophrenia/a preliminary study. D. Goverti, R.N. Yuksel, H. Kaya, N. Ozcelik, C. Yucel, T. Turhan ile birlikte. 26th European Congress of Psychiatry- Paris, February 2018. Uluslararası bilimsel kongrede sunulan sözlü bildiri.
 65. Türklerin topluluk psikolojisi nasıl analiz edilir? 3. Psikiyatri Zirvesi; 10. Ulusal Anksiyete Kongresi’nde verilen konferans. 15-18 Mart, 2018, Antalya.
 66. “High Neutrophil-lymphocyte ratio in schizophrenia independent of infectious and metabolic parameters” (R. N. Yüksel, İ. B. Ertek, A. U. Dikmen ile birlikte.) Nordic Journal Of Psychiatry, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08039488.2018.1458899?scroll=top&needAccess=true
 67. “Psychiatry and psychotherapy. Quo vadis?” İn “smposia oral session” moderator. 10. İnternational Congress on Psychopharmacology, 25-20 April2018, Antalya.
 68. What is the current status of psychotherapies in Turkey? in “New Waves of Psychotherapies and Their Status in Turkey” Symposia oral session. . 10. İnternational Congress on Psychopharmacology, 25-20 April2018, Antalya.
 69. Aliya İzzetbegoviç’in psikobiyografisi. Dünden Bugüne Bosna-Hersek ve Aliya İzzetbegoviç Uluslararası Sempozyumu’nda (10-11 Mayıs İstanbul) sunulan bildiri. Kongre Kitabı S.293-311.
 70. Kişilikleri tanıma. “III. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi: Psikiyatri ve Sinir Bilim” verilen konferans. 11-13 Mayıs Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi, İstanbul.
 71. Psycho-social Factors that Lead to Heroin Addiction among Young Males in Turkey. (Kamil Alptekin, Ercan Mutlu, M. Salih Paltun ile birlikte) http://addicta.com.tr/makale/psycho-social-factors-that-lead-to-heroin-addiction-among-young-males-in-turkey/
 72. The association between hope, anxiety, depression, coping strategies and perceived social support in patients with chronic kidney disease. (B. Baz, O. Kotan, N. Özkan, Z. Arıkan, R. N. Yüksel, Ş. Bayram, F. Dede ile birlikte)  Nordic Journal Of Psychiatry.
 73. 24 Haziran’da millet ne söyledi? Türkiye Günlüğü, Yaz 2018, 135:18-23.
 74. Türklerin topluluk psikolojisi. “Sosyal Bilimlerle Çağı Yorumlamak” içinde s. 87-101. Editörler: M. Elmas, M. Bilen, M. K. Şan. Mahya Yayıncılık, İstanbul, 2018.
 75. Teknomedyatik Dünyada Gençliğin Durumu ve Görevlerimiz. V. Maneviyat Psikolojisi Sempozyumu’nda (5-7 Ekim 2018, Tokat)yapılan konuşma.
 76. How health care professionals protect their mental health. In panel “Mental Health in Health Care Professionals”, oral presentation and session president. Union of Trace Universities 2.nd International Health Sciences Congress. 15-17 November 2018; Tekirdağ.
 77. “Kanser tanı ve tedavisinde özel durumlar, gruplar ve yaklaşımlar” oturumunda başkanlık. Ulusal Psiko-onkoloji Kongresi. 14-16 Kasım 2018, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara.
 78. Tasavvuf Psikolojisi günümüzün ruhsal sorunlarına ne söyleyebilir? Dr. Kemal Sayar ile ortak konferans. 22 Kasım 2018 Kolegji Fama, Prizren/ Kosova.
 79. “Opioid kullanım bozukluklarında hemen fark edilmeyen faktörler” panelinde oturum başkanlığı. 12. Ulusal Alkol ve madde Bağımlılığı Kongresi. 29 Kasım-2 Aralık 2018, Antalya.
 80. Serum 15-d-PGJ2 and PPAR? levels are reduced in manic episode of bipolar disorder while IL-4 levels are not affected. Erzin Gamze, Aydemir Makbule Ç., Yüksel Rabia N., Tatlıdil Yaylacı E., Çakır Bağdagül,Sezer Sevilay ile birlikte. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology(TBCP)  May 2018 DOI: 10.1080/24750573.2018.1471882
 81. The relationship between internalized stigma and treatment motivation, perceived social support, depression and anxiety levels in opioid use disorder. Akdağ Emine M., Kotan Vahap O., Kose Samet,Tıkır Baise, Aydemir Makbule Ç., Okay İhsan T., Özkaya Güven ile birlikte. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 28/4: 394-401. DOI: 10.1080/24750573.2018.1478190
 82. Suç işlemiş ve işlememiş şizofreni hastalarının sosyodemografik verileri, psikopati ve saldırganlık düzeylerinin karşılaştırılması. (Ş. Gürkan, E. T. Yaylacı, Ç. Özdemir, B. Çatlı, Ş.Y. Yalçıner, D. Gürkan ile birlikte) Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2019; 20:
 83. Psikoterapi ve anlam sorunu. Türkiye Günlüğü, Kış 2019, 137:64-70.
 84. Dijital çağ neslini anlamak. “4. Psikiyatri Zirvesi. 11. Anksiyete Kongresi, 14-17 Mart 2019/ Antalya” da “Dijital Çağ Neslini Anlamak ve Tedavi Etmek” panelinde sunulan bildiri.
 85. Ruh sağlığı yerinde insan. “3. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, 12-14 Nisan Üsküdar Üniversitesi/İstanbul”da verilen konferans.
 86. Emotion, temperament and mood. Tartışma moderatörülüğünü (discussant moderator) yaptığım “Sadness, depression, emotions and drugs” başlıklı özel sempozyumda (special symposium) sunulan bildiri. International Congress on 11 th Psychopharmacology, 18-21 April 2019, Antalya.
 87. “Psychiatry in the brain age” adlı çifte konferansta (double conference) tartışma moderatörlüğü (discussant moderator). International Congress on 11 th Psychopharmacology, 18-21 April 2019, Antalya.
 88. “Is psychodynamic psychotherapy or cognitive behavioral therapy effective in the treatment of depression and anxiety disorder” adlı münazarada (debate) oturum başkanlığı. International Congress on 11 th Psychopharmacology, 18-21 April 2019, Antalya.
 89. Secretagogin ma not be a new neuroendocrine biomarker in schizophrenia while levels may reflect clinical severity. G. Erzin, C. Topçuoğlu, Ş. Bayram, H. Karadağ, G. Özkaya, T. Turhan ile birlikte) Psychiatry and Clinical Psychopharmacology.
 90. Examination of formal thought disorder and its clinical correlates with the Turkish version of The Thought and Language Disorder Scale (TALD-TR) in schizophrenia. (E. Mutlu, H.K. Yazıcı, E. Barışkın, A. Ertuğrul, Ş.C. Gürel, Ş. Gürkan, E. A. Yağcıoğlu ile birlikte) Schizophrenia Bulletin, Volume 45, Issue Supplement_2, April 2019, Page S346,https://doi.org/10.1093/schbul/sbz020.648
 91. “Ruhsal bakımdan sağlıklı olmak bağlamında minnet ve şükür” Karatay Üniversitesi Psikoloji Günleri 2’de verilen açılış konferansı. 2 Mayıs 2019, Konya.
 92. “Göçebe sözlü kültürün Türk modernleşmesi açısından mahzurları.” Başkurdistan Özerk Cumhuriyetinin başkenti Ufa’da 5-8 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşen Uluslararası Katılımlı “Ural-Altay:Tarihten Geleceğe” 8.Rusya Türkoloji Konferansı’nda sunulan bildiri. Bildiri kitabı sayfa 312-318.
 93. Marx ile yolculuğum. Hece Dergisi, Karl Marx Özel Sayısı, Mayıs 2019/270-271-272/ 2. Cilt. S.1111-1125.
 94. Quality of life and pain perception in alcohol dependence: A comparative examination of patients, their relatives, and healthy controls. İrem Ekmekçi Birtek, M. E. Taner, R. N. Yüksel, V. O. Kotan ile birlikte) Journal of Substance Use. . 514-519. https://doi.org/10.1080/14659891.2019.1612473
 95. Effects of Nitric Oxide Synthase-1 Exon 1f-VNTR Gene Polymorphism on the Clinical Symptoms of Alcohol Dependence, Impulsivity and Comorbid Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Karakay İ., Gürel Ş. C., Ayhan Y., Kaşifoğlu M.A., Karahan S., Babaoğlu M.Ö., Dilbaz H. N., Uluğ B. D., Demir B. İle birlikte. Turkish Journal of Psychiatry . Summer 2019, Vol. 30 Issue 2, p1-8.
 96. The association between hope, anxiety, depression, coping strategies and perceived social support in patients with chronic kidney disease. Yücens B.,Kotan V. O., Özkayar N., Kotan Z., Yüksel R.,  Bayram Ş., Dede F.,  ile birlikte. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2019;32:43-5.
 97. Bipolar bozukluk tanılı hastalarda cinsel işlevler ve prolaktin düzeyleri. Yüksel R.N., Yaylacı Tatlıdil E., Kaya H., Erzin G., Akdağ E.M., Demirci A., Aydemir Ç. ile birlikte. Klinik Psikiyatri 2019;22:48-56.
 98. Serum PGE2, 15d-PGJ, PPARγ and CRP levels in patients with schizophrenia. Yüksel R.N., Titiz A. P., Ünal K., Turhan T., Erzın G., Züngün C., Aydemir M. Ç. İle birlikte. Asian Journal of Psychiatry, vol. 46, December 2019, 24-28. https://doi.org/10.1016/j.ajp.2019.09.026
Author links open overlay panel

 

 1. Pregabalin abuse among patients with opioid use disorders may increase the severity of withdrawal symptoms: a single-center, case-control study. Çıtak Ö., Şahiner V., Erzin G., Ocak D., Şahiner Ş. Y. İle birlikte.Psychiatry and Clinical Psychopharmacology. https://doi.org/10.1080/24750573.2019.1673946
 2. Lithium carbonate as a treatment for various antipsychotics-induced leukopenia and neutropenia in a patient with schizophrenia: a case report. (G. Aşut ile birlikte) 19. WPA World Congress of Psychiatry’de sunulan poster bildiri.
 3. Modernlik, insanı merkeze mi alıyor yoksa insana karşı mı? Muhit, sayı 1, s. 2020.
 4. Militan ezoterik yapı olarak FETÖ’nün psikolojik analizi. “Farklı Boyutlarıyla FETÖ/PDY” içinde. DİB Yayınları, Ankara, 2020 ss.193-223.
 5. Elektrokonvülsif Tedavide Güncel Durum: Ankara’da Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Uygulamaları. Rabia Nazik Yüksel , Hasan Kaya , Meryem Yüksel Aytekin , Şenol Bayram ile birlikte. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, Ocak 2020; Cilt 25, Sayı 1:27-32.
 6. Galectin-1 and Galectin-3 Levels in Patients with Schizophrenia and their Unaffected Siblings. Rabia Nazik Yüksel, Diğdem Göverti,Aybeniz Civan Kahve,Işık Batuhan ÇakmakÇiğdem Yüksel ile birlikte. Psychiatric Quarterly (2020)
 7. Multiple antipsychotics use in patients with schizophrenia: Why do we use it, what are the results from patient follow-ups? A. C. Kahve, H. Kaya, A.G. Çakıl, E. Ü. Bıçakçı, P. Göksel, Ö. Böke ile birlikte. Asian Journal of Psychiatry, 52, August 2020, 102063.
 8. Yepyeni bir dünyada yaşarken gezegenimize pandemi çarptı. “Kaygı Çağı: Salgın Zamanlarında Ruh Sağlığı” içinde. Editör. Kemal Sayar. Kapı Yayınları, İstanbul, 2020, ss. 131-163.
 9. Psikolojimize protez bir ilave ve yeni normal. “Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği” içinde. Editörler: M. Şeker, A. Özer, C. Korkut. Türkiye Bilimler Akademisi (Tüba), Ankara, 2020, ss.715-737.
 10. Yalnızlık ve Umut: Günümüzde Varoluşsal Çaresizlikler ve Çıkış. Kapı Yayınları, İstanbul, 2020.
 11. Teknomedyatik dünyada gençliğin durumu ve görevlerimiz. “Maneviyat Psikolojisi IV- Gençliğin Durumu ve Gelecek” içinde. Editör: Mustafa Atak. Kimlik Yayınları, Kayseri, 2020, ss.51-59.
 12. Son sınıflandırma ve yaklaşımlarla cinsiyet disforisi (Cinsiyet uyumsuzluğu). (A. Gürses, A. N. Erdem, S. Gürler ile birlikte) “İstanbul Sözleşmesi. Disiplinler Arası Bir Soruşturma” içinde. Tire Kitap, İstanbul, 2020, ss. 349-367.
 13. Psikoterapilerin ortak özellikleri. 4. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi’nde (18-20 Eylül 2020 Online) verilen konferans.
 14. Türk-Ermeni sorununun psikolojik boyutu: İkili ilişkiler divanda. (M. Beyazyüz ile birlikte) “Politik Psikoloji Boyutuyla Türk Dış Politikası (1923-2000)” içinde. Editor. Şenol Kantarcı, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2020, ss.609-643.
 15. Fundemantalizmin Psikolojisi: İntihar bombacılarının ve radikal terörist grupların psikodinamiği üzerine bir çözümleme. (M. Beyazyüz ve F. S. Göral Alkan ile birlikte) “Politik Psikoloji Boyutuyla Türk Dış Politikası (1923-2000)” içinde. Editor. Şenol Kantarcı, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2020, ss. 683-706.
 16. A case of differential diagnosis: Clozapine induced delirium or neuroleptic malignant syndrome? (A. C. Kahve ve Y. Darben ile birlikte) Letter to editör. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2020; 33:325-327.
 17. A Prosthesis addition to our psychology and new normal. “Reflections on The Pandemic: In Future of The World” içinde. Editors: M. Şeker, A. Özer, C. Korkut. TÜBA, Ankara 2020, pp.727-751.
 18. Evaluating the relatinship between post traumatic stress disorder symptoms and psychological resillince in a sample of Turkoman refugees in Turkey. (A. C. Kahve., M. Ç. Aydemir., R. N. Yüksel., H. Kaya., E. ü. Bıçakçı ile birlikte) Journal of Immigrant and Minority Health. (22 November 2020)
 19. Kalpten: Varoluş Merkezimiz Kalp ve Temel Eylemi Merhamet. Kapı Yayınları, İstanbul, 2020.
 20. Brief psychotic disorder due to ephedrine. (Dr. B. Çakmak, Dr. A. G. Gürses, Dr. H. Kaya ile birlikte) Düşünen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 33:4.
 21. Thiol/Disulfide Homeostasis in Bipolar and Unipolar Depression. (Erzin G, Özkaya G, Topçuoğlu C, Yüksel RN, Erel Ö, Yurt EF, Gülöksüz S.) ile birlikte. Clin Psychopharmacol Neurosci. 2020 Aug 31;18(3):395-401.
 22. 15 Temmuz’un Psikolojisi. “Örgütten Darbeye FETÖ ve 15 Temmuz” içinde. Editör: Mehmet Akif Kireçci. ASEM Yayınları, Ankara, 2020, ss.203-213.
 23. Evaluation of dsyfunctional attitudes, distress and discomfort tolerance levels in patients with premenstruel dysphoric disorder. Gamze Erzin, Oğuzhan KılınçelŞenol BayramOsman Hasan Tahsin KılıçVahap Ozan KotanGüven Özkaya, Kadir Özdel ile birlikte. J Clin Psy. 2020; 23(3):248-255 | DOI: 10.5505/kpd.2020.09216
 24. Treatment compliance, disease progression and social compliance of patients with schizophrenia in the COVID-19 pandemic. (Civan Kahve A, Kaya H, , Gul Cakil A ile birlikte) Perspectives in Psychiatric Care. 3 May 2021,
  DOI:10.1111/ppc.12824PMID: 33938567
 25. Do Anxiety and depression levels affect the inflammation response in patients hospitalized for COVİD- 19. (Civan Kahve A., Kaya H., Okuyucu M., Barun S. Hacımusalar Y. İle birlikte) Psychiatry Investig

 

 1. Şizofreni ve İkiuçlu Duygudurum Bozukluğunun Akut Hastalık Döneminde Düşünce Süreci Bozukluklarının Karşılaştırılması (Emre Mutlu, Şahin Gürkan, A. Elif Anıl Yağcıoğlu ile birlikte) Türk Psikiyatri Dergisi 2021;XX(X):XX RESEARCH ARTICLE https://doi.org/10.5080/uXXXXX
 2. 578. Ergenlerin Cevrimici Baslayan Arkadasliklari Tehlikeli Olabilir: Riskler ve Onlemler. Yüksel Demirel ile birlikte. The Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research. (Manuscript Number: BBPA-2021-06-028) JCBPR 2022; 11(2): 147-157.
 3. Bağımlılığın psikodinamiği. (I. Batuhan Çakmak ile birlikte) “Bağımlılık Tanı ve Tedavi Temel Kitabı” içinde. Editörler: N. Dilbaz, I. Göğcegöz, C. O. Noyan, Ö. Kazan Kızılkurt. Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, 2021, s.22-28.
 4. Bağımlılıkta psikodinamik yönelimli bireysel psikoterapi. (I. Batuhan Çakmak ile birlikte) “Bağımlılık Tanı ve Tedavi Temel Kitabı” içinde. Editörler: N. Dilbaz, I. Göğcegöz, C. O. Noyan, Ö. Kazan Kızılkurt. Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, 2021, s.437-443.
 5. Association of glial cell-line derived neurotrophic factor and nerve growth factor with durationof untreated psychosis and clinical symptoms in drug-naive schizophrenia. (B. Tıkır, Ö. Asan, A. Uzdoğan, Ş. Y. Şahiner ile birlikte) Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2021 31 (3); 252-260.
 6. COVİD-19 küresel salgınının toplumsal etkileri. (K. Ataman, V. Bozkurt, M. N. İlhan, N. Yıldırım, E. Çiftçi, U. Liman, B. Vuran ile birlikte) Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 2021; 235-248.
 7. From psychiatric interviews to psychotherapies. (Batuhan Işık Çakmak, Ezgi Çisil Erdoğan ile birlikte) International Journal of Psychology and Psychoanalysis. Doi:10.23937/2572-4037.1610050.
 8. Türklerin psikolojisi ve bağımlılık. V. Moodist Bağımlılık Sempozyumunda (2-3 Ekim 2021, İstanbul) yapılan konuşma.
 9. Psikoloji Varoluş Maneviyat. Kapı Yayınları, 2021.
 10. Serum concentrations of aminocyclase 1 in schizophrenia as a potential biomarker: a case sibling-control study. (D. Göverti, R.N. Yüksel, H. kaya, N. Büyüklüoğlu, Ç. Yücel ile birlikte) Nordic Journal of Psychiatry, 2021.
 11. Ceza sorumlulukları açısından değerlendirilen olguların retrospektif incelenmesi. (Ş. Gürkan, K.C. Can, H. Kaya, R. N. Yüksel ile birlikte) Nöropsikiyatri Arşivi, 2021.

 

 1. Psychological complaints, treatment, compliance and online consultation, expectations of geriatric psychiatric patients in Covid-19 Pandemic: A cross-sectional evaluation. (H. Kaya, A. C. Kahve, M. Eltemiz, E. Cellat ile birlikte) Turkish Journal of Geriatrics, 2021:24(4):499-509.

 

 1. Yalnızlık ve özlem. II. Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu’nda (4-5 Aralık 2020, Üsküdar Üniversitesi) sunulan konferans. II. Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu Kitabı. Editors: E. Süleymanlı, B. Çakmak, B. Dağ. Üsküdar Üniversitesi Yayınları, 2021, ss.91-101.

 

 1. Low Anti-Mullerian Hormone Levels Are Associated with the Severity of Anxiety Experienced by Healthcare Professionals During the COVID-19 Pandemic. (Gülin Feykan Yeğin, Raziye Desdicioğlu, Elcin İşlek Seçen, Serap Aydın, Ceylan Bal, Huseyin Levent Keskin ile birlikte) Reproductive Sciences, 2022:2: (29:2): 627-632.

 

 1. Varlığın evi hangi dildir? Teklif, Mart 2022, 2:157-163.
 2. Neuronal pentraxin-2 (NPTX2) serum levels during an acute psychotic episode in patients with schizophrenia (Diğdem Göverti, Nihan Büyüklüoğlu, Hasan Kaya, Rabia Nazik Yüksel, Çiğdem Yücel ile birlikte) Psychopharmacology, 2022:4:28:1-7.
 3. Evaluation of Psychiatric Consultations of Elderly Hospitalized Patients: What are the Psychological Complaints and Diagnoses? (A Civan Kahve, H Kaya, Hİ Daylan, O Ozpinar ile birlikte) Advances in Gerontology, 2021/2022:12:1:63-71.
 4. Aşkın fenomenolojisi. Tanpınar Zamanı. 2022, 6:6:145-151.
 5. Ergenlerin Cevrimici Baslayan Arkadasliklari Tehlikeli Olabilir: Riskler ve Onlemler. Yüksel Demirel ile birlikte. The Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research JCBPR 2022; 11(2): 147-157.
 6. Varoluşçu psikodinamik yaklaşım bağlamında psikolojik sağlamlık. 4. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi’nde verilen konferans. 17-19 Eylül 2022, Biruni Üniversitesi, İstanbul.
 7. Obsesif-Kompulsif Bozukluk’ta Üstbilişsel Süreçler: Bilişsel Davranışçı Terapi Etkinliğinin Deney Yöntemle İncelenmesi.
  (Tamer N. Duman, Metehan Irak, Hasan Kaya, Serra Akyurt, İrem Yılmaz, İlknur Y. Pala, Merve Ö. Arslan, Gaye Özdemir, Esra Tafralı, ile birlikte) 3. Uluslararası katılımlı Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Kongresi’nde (29 Eylül-2 Ekim 2022/İstanbul) sunulan bildiri.
 8. Bilişsel Davranışçı Tedavi Etkinliğinin Obsesif Kompulsif Bozukluk’taki Olaysal Bellek Performansına Etkisi.
  (Metehan Irak, Tamer N. Duman, Hasan Kaya, Serra Akyurt, İrem Yılmaz, İlknur Y. Pala, Merve Ö. Arslan, Gaye Özdemir, Esra Tafralı ile birlikte) Uluslararası katılımlı Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Kongresi’nde (29 Eylül-2 2022 Ekim/İstanbul) sunulan bildiri.
 9. İnfodemi riskleri ve çözüm önerileri. “Geleceğin pandemileri” sempozyumunda (Sağlık Bakanlığı/TÜSEB, 11-12 Ekim 2022, Ankara) yapılan konuşma.
 10. Aliya İzetbegoviç’in psikobiyografisi. Uluslararası Bilge Aliya Sempozyumu’nda (19 Ekim 2022; Gazi Üniversitesi, Ankara) yapılan konuşma.
 11. Serum concentrations of aminoacylase 1 in schizophrenia as a potential biomarker: a case-sibling-control study. (Goverti D., Yuksel R.N., Kaya H., Buyukluoglu Nihan., Yucel C. ile birlikte) Nordic Journal of Psychiatry 2022; 76:5:380-385.
 12. Human being, meaning and meaning of life. 13. Uluslar arası Psikofarmokoloji Kongresi’nde “Meaning of Psychiatry and Psychotherapy” panelinde sunulan bildiri.
 13. Mental health status of healthcare workers durin the Covid-19 pandemic in Turkey: Results from the vaccination phase. Ş. A. Korkmaz., A. Yıldız., M. B. Erdaş., Ö. Karakaya ile birlikte) Psychiatry and Behavioral Science 2022; 12 (4): 164-175.
 14. Evaluation of Anxiety, Burnout and Psychological Resilience Levels of Healthcare Workers in the COVID-19 Pandemic. (H. Kaya., A. Kahve., S. G. Saykal., N. Büyüklüoğlu., R. Yüksel ile birlikte) Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, January 2022.
 15. The Mental Health of a Society in Crisis: Complaints of Depression and Anxiety. (V. Bozkurt, H. Kaya, K. B. Öngen Bilir ile birlikte) İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 2022, Cilt 42, Sayı 1, 153 – 170.
 16. Management of psychiatric treatments of patients diagnosed with bipolar disorder in the COVID-19 pandemic: A oneyear evaluation in the pandemic. (Hasan Kaya , Aybeniz Civan Kahve , Yagmur Darben Azarsız, Nagihan Ayaz Naycı, Turceun İleri Akdoğan ile birlikte) Chronic Illness, 2023, DOI: 10.1177/17423953231156783
 17. Hayat Oyunu: Şans, Kader, Kumar. Kapı Yayınları, İstanbul, 2023.
 18. Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) and tumor necrosis factor-α (TNF-α) levels in patients with schizophrenia. (Atike Gül Çakıl, Hasan Kaya, Arzu Sakallı Nural, Işık Batuhan Çakmak, İhsan Tuncer Okay ile birlikte) Psychopharmacology, 2023; 240:5:1091-1101.
 19. Decreased serum levels of alpha-synuclein in patients with schizophrenia and their unaffected siblings. Goverti D., Buyukluoglu N., Yuksel RN., Kaya H., Yucel C. ile birlikte) Early Intervention in Psychiatry, DOI

10.1111/eip.13398

Son Videolar

Yükleniyor...

Galeri

Ekran-Resmi-2022-07-06-ÖS-12.47.15 Ekran-Resmi-2022-07-06-ÖS-12.46.20 Ekran-Resmi-2022-07-06-ÖS-12.46.35 Ekran-Resmi-2022-07-06-ÖS-12.46.58 Ekran-Resmi-2022-07-06-ÖS-12.47.34 Ekran-Resmi-2022-07-06-ÖS-12.45.41